Personer med funktionsnedsättning och texten Ett funktionsrätt Finland

FDUV:s skrivningar till regeringsprogrammet

10.05.2019 kl. 15:08
FDUV vill att regeringen tryggar och främjar delaktighet, tillgänglighet och ett gott liv för de mest utsatta. Läs våra förslag till skrivningar i regeringsprogrammet. Dags för #EttFunktionsrättFinland!

Ett bindande funktionshinderpolitiskt program

Ett funktionshinderpolitiskt program med konkreta mål för de olika förvaltningsområdena görs upp. Personer med funktionsnedsättning och funktionhinderorganisationerna tas med i uppföljningen av programmet.

En jämlik funktionshinderlag

Funktionshinderlagstiftningen förnyas. Den nya sammanslagna lagen om funktionhinderservice gäller alla funktionshindergrupper jämlikt. Resurskravet slopas så att alla personer med funktionsnedsättning har tillgång till personlig assistans på lika villkor.

Stöd för beslutsfattande

Rätten till stöd för beslutsfattande skrivs in i den kommande klient- och patientlagen. Det reserveras resurser för implementeringen av lagen och för fortbildning av personal.

Problemen med upphandling åtgärdas

Problemen med upphandling av nödvändiga och livslånga tjänster för personer med funktionsnedsättning åtgärdas genom lagstiftning så att skyldigheterna i FN:s funktionshinderkonvention förverkligas och personernas delaktighet, tjänsternas kvalitet och rättskydd tryggas.

Lättläst

Allas rätt till information och delaktighet förbättras genom att i lag stärka rätten till lätt språk.

Arbetslivsdelaktighet

Sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning förbättras genom ökade resurser för att anställa och utbilda arbetslivstränare. Möjligheten att kombinera arbete och pension görs lättare.

Svenska tjänster och vårdreformen

Svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning garanteras tjänster på jämlika grunder i sin närmiljö. Experttjänster som förutsätter ett specialkunnande och som är svåra att upprätthålla i varje region på svenska, kräver samarbete. Experttjänsterna bör vara mobila så att brukarna får sina tjänster där de lever och bor.

Mera information:
Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare 040 526 43 69

 

Uppdaterade webbsidor om boende

Vi har mycket nytt material kring boende riktat till flyttare, anhöriga och professionella.

Blogg: Tips för lättläst webb

Internationella tillgänglighetsdagen till ära ger Johanna Rutenberg vid vårt LL-Center tips på hur man gör en webbplats lättläst.