68247.jpg

Jonas oroar sig för tillgången till tjänster på svenska

18.03.2019 kl. 11:31
En eventuell vårdreform kommer att påverka servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Många oroar sig för tillgången till tjänster på svenska. Jonas Jansson är en av dem.

Jonas Jansson är en aktiv kämpe för de mänskliga rättigheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Han talar mycket om vikten av delaktighet i samhället.

Jonas bor i Pedersöre i en egen bostad med stöd från hemservicen. Han framhåller att det är en grundtrygghet att få den hjälp man behöver i sin vardag.

– Det är mycket viktigt att man hör personen som behöver tjänsterna för att kunna bedöma vilka tjänster som är passliga för personen. Det här är förenligt med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Finland ratificerat.

Det är mycket viktigt att man hör personen som behöver tjänsterna för att kunna bedöma vilka tjänster som är passliga för personen.

Grundlagsenlig rättighet

Jonas har funderat mycket på vad den planerade vård- och landskapsreformen skulle ha inneburit. Nu har den modellen fallit, men nästa regering och riksdag kommer att fortsätta reformarbetet. Jonas oroar sig för att tjänster kanske dras in i och med reformen. Alldeles särskilt är han orolig för de svenska tjänsterna. För tillfället finns det där Jonas bor tillgång till tjänster på svenska.

– Grundlagen garanterar svenskspråkiga tjänster och det måste beslutsfattarna ta i beaktande.

Grundlagen garanterar svenskspråkiga tjänster och det måste beslutsfattarna ta i beaktande.

Jonas hoppas att man strävar efter att erbjuda tjänster på båda språken enligt språklagen. Han önskar att beslutsfattare ännu tydligare skulle uttrycka var de står i den här frågan. Han önskar också att personer med funktionsnedsättning ska bli hörda.

Jonas, som har Downs syndrom, berättar att han fått gå i vanlig grundskola och att han är tacksam för det. Det har gjort att han utvecklats mycket och han känner att det även haft betydelse för hans vuxna liv.

– Det har påverkat mitt tankesätt och hur jag berättar om mitt handikapp. Det är därför jag vill påverka beslutsfattandet och att man kan diskutera med varandra, inte mot varandra. Motargumenten ska inte väga mer än möjligheterna.

Jag vill påverka beslutsfattandet och att man kan diskutera med varandra, inte mot varandra.

FDUV anser att det behövs en vårdreform, men att den inte får äventyra rätten till tjänster på svenska. Det är också viktigt med alternativ och skräddarsydda tjänster. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska få sina tjänster nära sitt hem. Det gäller också experttjänsterna, som bör vara mobila.

Text och foto: Linda Rex

          

Visste du att:

 • I Finland finns det ca 45 000 personer med intellektuell funktionsnedsättning
   
 • Ca 2 500, eller drygt 5 % har svenska som modersmål
   
 • Bland personer med intellektuell funktionsnedsättning finns allt från personer med flera funktionsnedsättningar samtidigt och stort stödbehov till personer med ett mindre stödbehov. Dessutom har många andra grupper liknande stödbehov
   
 • I dag är Kårkulla samkommun den absolut största producenten av tjänster för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning
   
 • Många är nöjda med Kårkullas tjänster, men det finns också problem på grund av bristen på alternativ i Svenskfinland

 

         

 

Läs FDUV:s valteser för ett funktionsrätt* Finland

 

Blogg: Hurra för hittesyskon!

I dag på internationella syskondagen skriver Henrika Mercadante om hur vi kan hjälpas åt i vardagen och på köpet få något ovärderligt – hittesyskon.Läs mera »

Dags för ett funktionsrätt Finland

Insändare i Hufvudstadsbladet 6.4.2019.Läs mera »

Nya Facebookgrupper för stöd och information

En grupp är för familjer med yngre barn med funktionsnedsättning, en för familjer med äldre barn.Läs mera »