68005.jpg

Pressmeddelande: En seger för funktionshinderrörelsen

05.03.2019 kl. 18:10
Riksdagen har enhälligt beslutat att åtgärda problemen med upphandling, tack vare medborgarinitiativet Ingen marknadsvara.

Pressmeddelande 5.3.2019:

Riksdagen har i dag beslutat att åtgärda problemen med upphandling av tjänster för personer med funktionsnedsättning. Det här i samband med den slutliga behandlingen av medborgarinitiativet Ingen marknadsvara. 

Därmed har riksdagen enhälligt erkänt problemen som uppstår i samband med upphandling av nödvändiga livslånga tjänster för personer med funktionsnedsättning, och beslutat att vidta nödvändiga åtgärder. 

– Även om riksdagen tekniskt sett förkastade medborgarinitiativet kan detta ses som en betydande seger för funktionshinderrörelsen, säger FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård. 

Riksdagen beslöt bland annat att tillsätta en expertgrupp som snarast ska bereda nödvändiga lagstiftnings- och andra åtgärder för att säkerställa delaktighet och rättsmedel för personer med funktionsnedsättning vid beslut som gäller dem själva, och för att förbättra upphandlingen av tjänster inom social- och hälsovården.

– När vi förra veckan följde med debatten i riksdagens plenum var det anmärkningsvärt att alla riksdagsledamöter över partigränserna såg problemen och vill att de åtgärdas, det vill säga samtliga var för ekonomiutskottets förslag till uttalanden som nu enhälligt godkändes, säger Lisbeth Hemgård. 

Riksdagsledamöterna riktade sitt tack till funktionshinderrörelsen; utan medborgarinitiativet Ingen marknadsvara skulle riksdagen inte ha ingripit i detta samhällsproblem.

– Jag vill också tacka alla som deltagit i kampanjen, till exempel genom att underteckna medborgarinitiativet. Det här gjorde vi tillsammans! Funktionshinderorganisationerna kommer nu att fortsätta sitt arbete för att få en bestående ändring i lagstiftningen. FN:s funktionshinderkonvention måste på riktigt beaktas i vardagen, säger Lisbeth Hemgård.

Mera information:

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare på FDUV och en av undertecknarna av medborgarinitiativet, 040 526 43 69, lisbeth.hemgard@fduv.fi

Medborgarinitiativet Ingen marknadsvara mot upphandling av nödvändiga tjänster för personer med funktionsnedsättning:
Målet med medborgarinitiativet är att få ett slut på upphandlingen av livslångt nödvändigt stöd och livslång nödvändig hjälp för personer med funktionedsättning. Upphandlingen strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medborgarinitiativet samlade sammanlagt 72 059 namn. Handikappforum rf och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK) startade medborgarinitiativet i juni 2017. Som medlem i dessa har FDUV varit med i kampanjen.

www.eimyytavana.fi
www.fduv.fi/ingenmarknadsvara

 

Fler som Maria borde få jobba

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar utan att få en skälig ersättning. Maria Selenius hör till en av de få som arbetar och får en riktig lön. Läs mera »

Jonas oroar sig för tillgången till tjänster på svenska

En eventuell vårdreform kommer att påverka servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Många oroar sig för tillgången till tjänster på svenska. Jonas Jansson är en av dem.Läs mera »