THL:s och FDUV:s rapport: Svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning behöver stödtjänster på sitt modersmål

12.02.2019 kl. 09:48
Stödtjänster på svenska är en förutsättning för barnets rätt till delaktighet.

Svenskspråkiga barn och unga med funktionsnedsättningar har rätt till stödtjänster på sitt modersmål. Dessa tjänster omfattar exempelvis socialt arbete, småbarnspedagogik och skolgång. 

För att barnen ska bli mer delaktiga i samhället är vuxna skyldiga att ta reda på barnets åsikt då det fattas beslut i barnets ärenden. Alla barn ska bli sedda som individer och inte som sin funktionsnedsättning. Barnet ska dessutom bli hört på sitt modersmål och med hjälp av alternativa kommunikationsmetoder som bilder eller tecken som stöd.

Detta framkommer ur THL:s och FDUV:s nya svenskspråkiga resumé om barn med funktionsnedsättningar och deras rätt till delaktighet i samhället. Publikationen Delaktighet, rättigheter och inklusion för barn med funktionsnedsättningar. THL. Stöd för beslut 1/2019 är en översikt av flera rapporter och undersökningar. Den är sammanfattad för beslutsfattare i Svenskfinland.

Gå till THL:s nyhet om publikationen

Gå till publikationen

 


 

Uppdaterade webbsidor om boende

Vi har mycket nytt material kring boende riktat till flyttare, anhöriga och professionella.

Blogg: Tips för lättläst webb

Internationella tillgänglighetsdagen till ära ger Johanna Rutenberg vid vårt LL-Center tips på hur man gör en webbplats lättläst.