67638.jpg

THL:s och FDUV:s rapport: Svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning behöver stödtjänster på sitt modersmål

12.02.2019 kl. 09:48
Stödtjänster på svenska är en förutsättning för barnets rätt till delaktighet.

Svenskspråkiga barn och unga med funktionsnedsättningar har rätt till stödtjänster på sitt modersmål. Dessa tjänster omfattar exempelvis socialt arbete, småbarnspedagogik och skolgång. 

För att barnen ska bli mer delaktiga i samhället är vuxna skyldiga att ta reda på barnets åsikt då det fattas beslut i barnets ärenden. Alla barn ska bli sedda som individer och inte som sin funktionsnedsättning. Barnet ska dessutom bli hört på sitt modersmål och med hjälp av alternativa kommunikationsmetoder som bilder eller tecken som stöd.

Detta framkommer ur THL:s och FDUV:s nya svenskspråkiga resumé om barn med funktionsnedsättningar och deras rätt till delaktighet i samhället. Publikationen Delaktighet, rättigheter och inklusion för barn med funktionsnedsättningar. THL. Stöd för beslut 1/2019 är en översikt av flera rapporter och undersökningar. Den är sammanfattad för beslutsfattare i Svenskfinland.

Gå till THL:s nyhet om publikationen

Gå till publikationen

 


 

Fler som Maria borde få jobba

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar utan att få en skälig ersättning. Maria Selenius hör till en av de få som arbetar och får en riktig lön. Läs mera »

Jonas oroar sig för tillgången till tjänster på svenska

En eventuell vårdreform kommer att påverka servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Många oroar sig för tillgången till tjänster på svenska. Jonas Jansson är en av dem.Läs mera »