67513.jpg

Nytt material för minnesträning

05.02.2019 kl. 11:11
För minnets skull är ett verktyg för minnestärning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Den förväntade livslängden för personer med intellektuell funktionsnedsättning har ökat. Det för med sig att sjukdomar i anknytning till åldrande, som minnessjukdomar, ökar bland målgruppen.

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsi har gett ut arbetsboken För minnets skull – arbetsbok om träning av och stöd för minnet. Boken är ett verktyg för minnestärning för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras vårdare, handledare och anhöriga.

Förutom arbetsuppgifter innehåller arbetsboken information om minne och hälsa. Boken har utarbetats inom ramen för TOM-projektet, vars syfte varit att öka kunskapen om minnessjukdomar hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetsboken finns både på svenska och finska. Den svenska översättningen är ett samarbete med FDUV, och den kan du ladda ner här.

Ladda ner För minnets skull (pdf)

Information och uppföljningsverktyg

På webbplatsen muistiyhdistys.fi finns häftet Kehitysvammaisuus ja muistisairaudet (pdf)  med samlad information om minnessjukdomar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Materialet är på finska. Här finns också en frågeblankett med vilken man kan kartlägga tecken på en eventuell minnessjukdom.

Ett annat uppföljningsverktyg för att identifiera minnessjukdomar är Muistikka. Det är inte tillräckligt för att fastställa en diagnos, men kan vara ett verktyg för att kartlägga funktionsförmågan och tecken på att den förändrats över tid.

Blanketten är framtagen i Finland för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Blanketten (pdf) och en guide (pdf) för hur man fyller i den finns även på svenska på webbplatsen muistikka.fi.

 

Matilda Hemnell

Följ med temakväll om intressebevakning på webben

Temakväll kring intressebevakning 19.2 kl. 18.15 sänds live.Läs mera »

Nya webbplatsen Asumisen tekoja sprider goda boendegärningar

Boendet för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska utvecklas och det kräver samarbete, goda exempel och att olika aktörer förbinder sig till avvecklandet av institutionerna och utvecklandet av nya boendelösningar. En ny webbplats stöder detta arbete.Läs mera »

THL:s och FDUV:s rapport: Svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning behöver stödtjänster på sitt modersmål

Stödtjänster på svenska är en förutsättning för barnets rätt till delaktighet.Läs mera »