67513.jpg

Nytt material för minnesträning

05.02.2019 kl. 11:11
För minnets skull är ett verktyg för minnestärning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Den förväntade livslängden för personer med intellektuell funktionsnedsättning har ökat. Det för med sig att sjukdomar i anknytning till åldrande, som minnessjukdomar, ökar bland målgruppen.

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsi har gett ut arbetsboken För minnets skull – arbetsbok om träning av och stöd för minnet. Boken är ett verktyg för minnestärning för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras vårdare, handledare och anhöriga.

Förutom arbetsuppgifter innehåller arbetsboken information om minne och hälsa. Boken har utarbetats inom ramen för TOM-projektet, vars syfte varit att öka kunskapen om minnessjukdomar hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetsboken finns både på svenska och finska. Den svenska översättningen är ett samarbete med FDUV, och den kan du ladda ner här.

Ladda ner För minnets skull (pdf)

Information och uppföljningsverktyg

På webbplatsen muistiyhdistys.fi finns häftet Kehitysvammaisuus ja muistisairaudet (pdf)  med samlad information om minnessjukdomar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Materialet är på finska. Här finns också en frågeblankett med vilken man kan kartlägga tecken på en eventuell minnessjukdom.

Ett annat uppföljningsverktyg för att identifiera minnessjukdomar är Muistikka. Det är inte tillräckligt för att fastställa en diagnos, men kan vara ett verktyg för att kartlägga funktionsförmågan och tecken på att den förändrats över tid.

Blanketten är framtagen i Finland för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Blanketten (pdf) och en guide (pdf) för hur man fyller i den finns även på svenska på webbplatsen muistikka.fi.

 

Matilda Hemnell

Blogg: Hurra för hittesyskon!

I dag på internationella syskondagen skriver Henrika Mercadante om hur vi kan hjälpas åt i vardagen och på köpet få något ovärderligt – hittesyskon.Läs mera »

Dags för ett funktionsrätt Finland

Insändare i Hufvudstadsbladet 6.4.2019.Läs mera »

Nya Facebookgrupper för stöd och information

En grupp är för familjer med yngre barn med funktionsnedsättning, en för familjer med äldre barn.Läs mera »