67494.jpg

FDUV:s valteser för ett funktionsrätt* Finland – kom med i kampanjen!

03.02.2019 kl. 14:22
Vi vill se ett samhälle som bejakar och beaktar mångfald. Valteserna finns även på lätt svenska.

FDUV vill att Finlands nästa riksdag och regering tryggar och främjar delaktighet, tillgänglighet och ett gott liv för de mest utsatta. Funktionshinder finns till för att röjas. Vi vill se ett samhälle som bejakar och beaktar mångfald. Vi vill se ett funktionsrätt* Finland.

    
* Med ett funktionsrätt Finland avser vi ett Finland som gör rätt när det kommer till att beakta personer med funktionsnedsättning.
 
    


I våra valteser inför riksdagsvalet lyfter vi fram:

  • rätten till en bra barndom
  • rätten till kommunikation
  • rätten till information och digital delaktighet
  • rätten till ett eget hem
  • rätten till jobb och meningsfull sysselsättning
  • rätten till tjänster – också efter vård- och landskapsreformen 


Läs våra valteser och kom med i kampanjen för #EttFunktionsrättFinland! Valteserna finns även på lätt svenska.

Gå till valteserna

 

Följ med temakväll om intressebevakning på webben

Temakväll kring intressebevakning 19.2 kl. 18.15 sänds live.Läs mera »

Nya webbplatsen Asumisen tekoja sprider goda boendegärningar

Boendet för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska utvecklas och det kräver samarbete, goda exempel och att olika aktörer förbinder sig till avvecklandet av institutionerna och utvecklandet av nya boendelösningar. En ny webbplats stöder detta arbete.Läs mera »

THL:s och FDUV:s rapport: Svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning behöver stödtjänster på sitt modersmål

Stödtjänster på svenska är en förutsättning för barnets rätt till delaktighet.Läs mera »