67493.jpg

Lättläst.fi samlar info på lätt svenska

06.02.2019 kl. 13:27
Information som tidigare funnits på Papunets lättlästa sidor hittar du nu i stället på lättläst.fi.

Lättläst.fi är en ny lättläst webbplats. Den riktar sig till personer i behov av lättläst, bland annat personer med intellektuell funktionsnedsättning och invandrare.

På lättläst.fi hittar du information på lätt svenska om till exempel boende, brandsäkerhet, hälsa, matlagning, att sortera sopor och att hantera pengar. Du hittar också texter och broschyrer om EU och om lagar och val i Finland. Du kan dessutom läsa om vad lättläst är och få tips på lättlästa böcker.

LL-Center vid FDUV upprätthåller webbplatsen. Information som tidigare funnits på Papunets lättlästa sidor hittar du nu i stället på lättläst.fi.

Gå till lättläst.fi

 

Matilda Hemnell

Följ med temakväll om intressebevakning på webben

Temakväll kring intressebevakning 19.2 kl. 18.15 sänds live.Läs mera »

Nya webbplatsen Asumisen tekoja sprider goda boendegärningar

Boendet för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska utvecklas och det kräver samarbete, goda exempel och att olika aktörer förbinder sig till avvecklandet av institutionerna och utvecklandet av nya boendelösningar. En ny webbplats stöder detta arbete.Läs mera »

THL:s och FDUV:s rapport: Svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning behöver stödtjänster på sitt modersmål

Stödtjänster på svenska är en förutsättning för barnets rätt till delaktighet.Läs mera »