67455.jpg

Blogg: ”Högläsning är roligt och trevligt och avkopplande!”

01.02.2019 kl. 05:00
Högläsning är så mycket annat än bara att någon läser och någon annan lyssnar. Veronica Andersson, ansvarig för läsombudsverksamheten på vårt LL-Center, skriver om högläsningens fröjder och möjligheter. Internationella högläsningsdagen firas i dag den 1 februari.

”Högläsning är roligt och trevligt och avkopplande!” svarade en person spontant då jag frågade vad hen tycker om att någon läser högt. Och visst är högläsning just det, roligt, trevligt och avkopplande, och mer därtill.

Högläsning är så mycket annat än bara att någon läser och någon annan lyssnar. Högläsningen erbjuder en trygg stund då man kan koppla av och sugas in i det äventyr som historien i boken erbjuder.

Högläsning väcker minnen och känslor, utvecklar ordförrådet, stimulerar fantasin och piggar upp. Samtidigt kan en högläsningsstund också verka lugnande för någon som är orolig eller rastlös. Högläsning är dessutom ett billigt och enkelt sätt att få mer innehåll i vardagen.

Uppmärksamhet och närvaro

Det värdefullaste med högläsning är nog ändå samhörigheten och den trygga stämning som råder då man sitter ner och läser och myser tillsammans. Det är en stund då åhöraren får åtnjuta högläsarens fulla uppmärksamhet.

Sagt om högläsning av åhörare:

Man får uppleva andra människors liv och tankar.

Trevligt att lyssna på intressanta böcker.

Man får avkoppling! Det är bara att luta sig tillbaka i soffan och lyssna.

Men det är inte bara den som lyssnar som njuter av högläsning. Den som läser högt får ut minst lika mycket av stunden. Jag har fått uppleva fina ögonblick då jag känt gemenskapen som råder under högläsningsstunden och entusiasmen historien väcker i åhörarna.

Vi har alla ivrigt väntat på nästa läsestund för att få veta hur det gick sen i boken. Och jag har fått uppleva hur lite det egentligen behövs för att få en annan människa att känna sig viktig och sedd. Det krävs bara en bok och min fulla närvaro.

Öppnar upp för diskussion

Ofta väcker det man läser om tankar som leder till diskussion. De här situationerna är ett fint tillfälle att gå lite mer på djupet, uttrycka sina åsikter och lära känna varandra bättre. Också svåra teman känns okej att behandla i det trygga sammanhanget.

Jag har varit med om givande diskussioner om allt från barndomsminnen av att ha hoppat i vattenpölar, tankar om hurudan en god vän är till funderingar om huruvida man får göra självmord.

Sagt om högläsning av högläsare:

Läsning är ett bra sätt att ta upp känsliga ämnen. Det blir inte så personligt, inga pekfingrar höjs åt någon viss person.

Också personer som vanligen är tystlåtna deltar i diskussionen.

En trevlig stund, jag tycker själv mycket om att läsa.

Internationella högläsningsdagen

I dag firas den internationella högläsningsdagen. FDUV:s LL-Center har i år igen uppmuntrat boenden och dagverksamheter inom special- och äldreomsorgen att uppmärksamma dagen genom att läsa högt tillsammans och gärna göra dagen lite extra festlig. På ett trettiotal enheter är det i dag läsning som står i centrum.

På många enheter inom special- och äldreomsorgen är högläsningen redan en bekant och omtyckt rutin. LL-Center har under många års tid utbildat läsombud och frivilliga högläsare runtom i Svenskfinland (för mera info, se nedan).

Läsombuden och de frivilliga högläsarna har en mycket viktig roll. Utan dem skulle många bli helt utan läsupplevelsen då de inte kan läsa själva på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller minnessjukdom.

Alla har rätt till läsning!

Veronica Andersson
Skribenten arbetar på LL-Center med att utbilda läsombud och frivilliga högläsare. Tidigare har hon fungerat som läsombud då hon arbetade på en arbetsverksamhet inom specialomsorgen.


Vill du bli läsombud eller frivillig högläsare?

Läsombud utbildas bland personal inom special- och äldreomsorgen och har som en av sina arbetsuppgifter att hjälpa sina klienter med läsning och ordna högläsningsstunder.

En frivillig högläsare igen är en volontär som regelbundet besöker ett boende eller en daglig verksamhet för att läsa högt för en eller flera personer.

På våra kurser får deltagarna kunskap om vad man bör beakta då man planerar och genomför en högläsningsstund och hur man kan samarbeta med biblioteken. Vi går också igenom vad lättläst litteratur är och vem den lämpar sig för.

Efter genomgången kurs har deltagarna den beredskap som krävs för att kunna bemöta åhörarnas behov, erbjuda dem en trygg och innehållsrik läsestund samt tackla eventuella utmaningar man kan möta.

Kommande kurser:

  • Nästa kurs för läsombud början 14.3 i Helsingfors. Läs mera här.
  • Nästa kurs för frivilliga högläsare börjar 26.2 i Kimito. Läs mera här.

Blogg: Lika möjlighet att rösta?

”Om din förmåga att fatta beslut alltid ifrågasätts hur påverkar det ditt självförtroende i förhållande till att fatta beslut om vem du ska rösta på?” Personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar sällan i val. Frank Lundgren, regional koordinator på Steg för Steg listar orsaker – och lösningar.Läs mera »

Christina vet hur viktigt samhällets stöd är då man har ett funkisbarn

Barn med funktionsnedsättning och deras syskon har rätt till en barndom som alla andra. För att denna rätt ska förverkligas behöver familjerna tillräckligt med stöd och avlastning. Och deras ekonomiska situation behöver tryggas. Läs mera »

Tanya föredrar personlig betjäning framom maskiner

Allt fler tjänster i samhället är digitala. Det finns mycket gott i den utvecklingen, men också risker. Alla hänger inte med. Tanya Palmgren är en av dem som inte kan eller som har svårt att använda de digitala tjänsterna. Läs mera »