67454.jpg

Anhörig, svara på enkät om attityder till sexualiteten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

31.01.2019 kl. 09:23
Sökes informanter för pro gradu-avhandling.

Olivia Andersson undersöker för sin pro gradu-avhandling olika gruppers attityder till sexualiteten hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Olivia studerar utvecklingspsykologi på magisternivå vid Åbo Akademi i Vasa.

Hon är bland annat intresserad av anhörigas attityder till sexualiteten hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Enkäten består av frågor som är översatta till svenska från ett tidigare frågeformulär av Cuskelly & Bryde (2004). Enkäten tar i sin helhet ca 10–15 minuter att fylla i.

Deltagande är fullständigt anonymt och allt insamlat material behandlas konfidentiellt.

Gå till frågeformuläret

Om du har frågor angående enkäten eller avhandlingen överlag så svarar Olivia på dem via email: olanders@abo.fi. Som handledare fungerar professor Kaj Björkqvist.
 

Matilda Hemnell

Lättläst.fi samlar info på lätt svenska

Information som tidigare funnits på Papunets lättlästa sidor hittar du nu i stället på lättläst.fi.Läs mera »

Nytt material för minnesträning

För minnets skull är ett verktyg för minnestärning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Läs mera »

FDUV:s valteser för ett funktionsrätt* Finland – kom med i kampanjen!

Vi vill se ett samhälle som bejakar och beaktar mångfald. Valteserna finns även på lätt svenska.Läs mera »