67454.jpg

Anhörig, svara på enkät om attityder till sexualiteten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

31.01.2019 kl. 09:23
Sökes informanter för pro gradu-avhandling.

Olivia Andersson undersöker för sin pro gradu-avhandling olika gruppers attityder till sexualiteten hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Olivia studerar utvecklingspsykologi på magisternivå vid Åbo Akademi i Vasa.

Hon är bland annat intresserad av anhörigas attityder till sexualiteten hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Enkäten består av frågor som är översatta till svenska från ett tidigare frågeformulär av Cuskelly & Bryde (2004). Enkäten tar i sin helhet ca 10–15 minuter att fylla i.

Deltagande är fullständigt anonymt och allt insamlat material behandlas konfidentiellt.

Gå till frågeformuläret

Om du har frågor angående enkäten eller avhandlingen överlag så svarar Olivia på dem via email: olanders@abo.fi. Som handledare fungerar professor Kaj Björkqvist.
 

Matilda Hemnell

Blogg: Lika möjlighet att rösta?

”Om din förmåga att fatta beslut alltid ifrågasätts hur påverkar det ditt självförtroende i förhållande till att fatta beslut om vem du ska rösta på?” Personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar sällan i val. Frank Lundgren, regional koordinator på Steg för Steg listar orsaker – och lösningar.Läs mera »

Christina vet hur viktigt samhällets stöd är då man har ett funkisbarn

Barn med funktionsnedsättning och deras syskon har rätt till en barndom som alla andra. För att denna rätt ska förverkligas behöver familjerna tillräckligt med stöd och avlastning. Och deras ekonomiska situation behöver tryggas. Läs mera »

Tanya föredrar personlig betjäning framom maskiner

Allt fler tjänster i samhället är digitala. Det finns mycket gott i den utvecklingen, men också risker. Alla hänger inte med. Tanya Palmgren är en av dem som inte kan eller som har svårt att använda de digitala tjänsterna. Läs mera »