FPA bör ändra kriterierna för krävande medicinsk rehabilitering

20.12.2018 kl. 15:05
FDUV och 17 andra organisationer kräver att FPA ändrar kriterierna för krävande medicinsk rehabilitering. Priset får inte väga mer än kvaliteten och den specialkunskap som behövs för rehabiliteringen.

FPA:s upphandling kring medicinsk rehabilitering under år 2018 väcker förvirring. Många som behöver krävande medicinsk rehabilitering, både familjer med barn och många vuxna har reagerat på vad upphandlingen har lett till. FPA:s upphandlingsprocess har inneburit att långa terapiförhållanden har avbrutits. Det i sin tur har i många fall lett till en sämre rehabilitering.

18 patient- och funktionshinderorganisationer har den 17 december gett ett gemensamt uttalande till FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Organisationerna som undertecknat uttalandet kräver att FPA å det snaraste korrigerar kriterierna för upphandling av medicinsk rehabilitering så att kvalitet och den specialkunskap som behövs för rehabiliteringen betonas framom priset.

FPA har meddelat att de kommer att utvärdera situationen på nytt och se över sin upphandling. Enligt den information vi fått har det ingåtts separata avtal med tjänsteproducenter som erbjuder medicinsk rehabilitering i form av öppenvårdsterapier. Kompletterande upphandling av tjänsteproducenter kommer att sättas igång. Det är glädjande att man insett vad upphandlingen lett till.

Men varför gäller detta närmast fysio- och ergoterapi för barn? Motsvarande problem finns även när det gäller rehabiliteringstjänster för vuxna och också andra terapiformer som hör till krävande medicinsk rehabilitering. Den kompletterande upphandlingen ska vara tillräckligt omfattande i förhållande till det behov som finns.

FN:s funktionshinderkonvention förutsätter att personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem hörs i de beslut som berör dem. I den här upphandlingsprocessen har personer med funktionsnedsättning inte alls varit delaktiga då de inte hörts över huvud taget. För att kunna förverkliga en effektiv rehabilitering som görs vid rätt tidpunkt är det nödvändigt att ha kunden som utgångspunkt. 

ADHD-liitto ry           
Aivoliitto ry
Aivovammaliitto ry     
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Epilepsialiitto ry
FDUV rf
Kehitysvammaliitto ry       
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Keskosperheiden yhdistys Kevyt ry
LapCI ry
Lasten omaishoitajat ry
Leijonaemot ry
Lihastautiliitto ry                                              
Neuroliitto ry     
Mg-yhdistys ry
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys ry            
Tatu ry

Läs ställningstagandet i sin helhet (pdf på finska)

 

Linda Rex

Uppdaterade webbsidor om boende

Vi har mycket nytt material kring boende riktat till flyttare, anhöriga och professionella.

Blogg: Tips för lättläst webb

Internationella tillgänglighetsdagen till ära ger Johanna Rutenberg vid vårt LL-Center tips på hur man gör en webbplats lättläst.