66688.jpg

Blogg: Mänskliga rättigheter som mål och medel

10.12.2018 kl. 08:30
Hela tänkesättet i föreningen Steg för Steg bottnar i de mänskliga rättigheterna, de utgör både mål och medel i verksamheten, skriver verksamhetskoordinator Sofia Jernström i vår blogg.

Varje dag delar jag bussar, metroperronger och trottoarer med många andra som är på väg någonstans. I dag på den internationella dagen för mänskliga rättigheter, i morgonvimlet på metroperrongen, reflekterar jag över dessa rättigheter som gäller oss alla.

Mänskliga rättigheter. Två ord med stor innebörd. Vad innebär det att vara människa och vilka rättigheter anses vara förknippade med ett gott liv? Och vilket ansvar har det egna landet för vår rätt att leva ett bra liv? Vilket ansvar har vi alla?

Att skriva ett blogginlägg om mänskliga rättigheter är inte alldeles lätt, tvärtom. De mänskliga rättigheterna är många och innefattar väldigt mycket. Samtidigt är de mänskliga rättigheterna fundamentala och finns närvarande i vår vardag.

Mänskliga rättigheter handlar om allas rätt att bestämma om sitt eget liv och att vara delaktig i samhället. Det borde vara en självklarhet.

De bottnar först och främst i allas unika och lika människovärde, ett människovärde som bör respekteras oberoende kön, hudfärg, språk, religion, politisk åsikt eller funktionsvariation. De bottnar i allas rätt att vara en egen person som bör bemötas utan diskriminering.

Mänskliga rättigheter handlar om allas rätt att bestämma om sitt eget liv och att vara delaktig i samhället. Det borde vara en självklarhet. Mänskliga rättigheter handlar om allas rätt att ha en åsikt och få uttrycka den. Med min åsikt kan jag påverka både min egen vardag och det samhälle jag lever i. Det är ett av många viktiga steg mot delaktighet.

Steg för Steg är mänskliga rättigheter i praktiken

Steg för Steg arbetar för och tillsammans med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är viktigt för oss att personer med intellektuell funktionsnedsättning har samma rättigheter och friheter som alla andra och kan påverka i samhället. Hela tänkesättet i föreningen bottnar i de mänskliga rättigheterna, de utgör både mål och medel i verksamheten och vi hoppas att vår verksamhet gör skillnad.

Vi vill inte bara synas utan genuint bli sedda. Vi vill höras och säga vad vi tycker, men inte för döva öron. Vi vill bli hörda.

Under de senaste åren har en slogan vuxit fram i föreningen; Vi syns och hörs! Med vår slogan vill vi förmedla att vi vill ta del av och synas i sammanhang där vi har möjlighet att påverka. Men vi vill inte bara synas utan genuint bli sedda. Vi vill höras och säga vad vi tycker, men inte för döva öron. Vi vill bli hörda.

Vi har just avslutat temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är viktigt, och har sitt tydliga syfte, att för allmänheten uppmärksamma personer med intellektuell funktionsnedsättning en specifik vecka om året. Samtidigt hoppas jag att personer med intellektuell funktionsnedsättning uppmärksammas under årets alla femtiotvå veckor.

Den verksamhet Steg för Steg hade under temaveckan tycker jag att på ett fint sätt sammanfattar hur de mänskliga rättigheterna utgör medel i vår verksamhet och syns i praktiken. Under temaveckan ville vi, precis som under resten av året, på olika sätt lyfta fram rätten till delaktighet, självbestämmande och beslutsfattande, rätten till lättillgänglig information och rätten att delge åsikter och erfarenheter.

I praktiken betydde det att vi under temaveckan uttalade oss i media, styrelsen träffades till årets sista möte och fattade både små och större beslut om föreningsärenden och planerade den kampanj vi vill driva inför riksdagsvalet nästa vår.

På lokal nivå samlades våra medlemmar för tillgänglighetsrundvandring och träff med funktionshinderrådet i Pargas. Medlemmar samlades på stan i Jakobstad för att sprida information och berätta om personer med intellektuell funktionsnedsättning. Två av våra erfarenhetstalare var på uppdrag under veckan och berättade om sina liv och erfarenheter för universitetsstuderande.

En eloge till våra handledare – ni är fantastiska!

Under temaveckan gavs våra medlemmar också möjlighet att delta i temaföreläsningar för att få lära sig mer om pengar och ekonomi och hur man använder internet som en kommunikationskanal på ett tryggt sätt. Flera av evenemangen under temaveckan var våra medlemmar aktivt med och både planerade och genomförde.

I allt detta stod våra handledare vid medlemmarnas sida, som det viktiga stöd vi alla har rätt till och behöver ibland. En eloge till våra handledare – ni är fantastiska!

Tid att lyssna

I den bästa av världar är det en självklarhet att mänskliga rättigheter uppfylls och gäller oss alla. Men vi vet att verkligheten i vår värld är en annan. Med vår föreningsverksamhet vill vi påvisa ojämlikheter i vårt samhälle när det gäller hur de mänskliga rättigheterna uppfylls i den vardag personer med intellektuell funktionsnedsättning lever.

Vårt mål är att dessa rättigheter ska vara en självklarhet även för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ibland känns det, ärligt sagt, som att vi upprepar oss om och om igen, men jag vill tro att varje gång vi gör det når vårt budskap en person till. Många bäckar små, ni vet.

Alla har en inneboende längtan att bli sedda, hörda, tagna på allvar, respekterade och förstådda.

För att ge var och en av oss största möjliga förutsättning att vara delaktig och kunna påverka, både den egna vardagen och det samhälle vi lever i, behöver vi genuint se varandra och ta oss tid att lyssna på varandra. De gäller såväl i den allra närmaste relation som i relationen mellan medborgare och beslutsfattare. Alla har en inneboende längtan att bli sedda, hörda, tagna på allvar, respekterade och förstådda.

Jag kliver av metron och går vidare, fast besluten att i dag vara närvarande och se den jag möter, ta mig tid att lyssna och försöka förstå. Och förhoppningsvis inte bara i dag.

Sofia Jernström, verksamhetskoordinator på Steg för Steg rf

Internationella dagen för mänskliga rättigheter är en av FN:s internationella dagar och firas den 10 december varje år. Dagen instiftades 1950 och datumet valdes för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948, alltså i dag för exakt 70 år sedan.

Blogg: Familjer i fokus

Camilla Forsell har jobbat med att utveckla vårt familjearbete i ett år. Läs hennes tankar kring behoven och hur vi vill möta dem.Läs mera »

Pressmeddelande: En seger för funktionshinderrörelsen

Riksdagen har enhälligt beslutat att åtgärda problemen med upphandling, tack vare medborgarinitiativet Ingen marknadsvara.Läs mera »

Lättläst broschyr om riksdagsvalet

I broschyren kan man läsa på lätt svenska om riksdagsvalet och hur man röstar i det.Läs mera »