65764.jpg

Bli vår pedagogiska IKT-utvecklare – ansök senast 4.11

11.10.2018 kl. 12:19
Vill du jobba för dem som behöver mer för att få lika mycket?


Lärum söker till sitt kontor i Helsingfors en

Vikarie till vår pedagogiska IKT-utvecklare

på grund av moderskaps- och föräldraledighet

Ditt uppdrag är att ansvara för utbildning, handledning och materialproduktion kring IKT och digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du har också ansvar för bland annat produktion av material med symbolstöd.

Vi önskar att du har:

  • En pedagogisk examen eller erfarenhet av pedagogik
  • Intresse för och erfarenhet av personer med särskilda behov
  • Kunskaper i IKT, digitala hjälpmedel och trygg användning av internet
  • Intresse för och erfarenhet av produktion av specialpedagogiskt eller lättläst material
  • Ett gott språk och en god språkkänsla


Erfarenhet av specialundervisning, kunskap om alternativ- och kompletterande kommunikation AKK och intressepolitiskt engagemang kring digital delaktighet ser vi som en merit.

Anställningen är från början av januari.

Mera information:

Lärums teamledare Inger Tallgård svarar på eventuella frågor: inger.tallgard@larum.fi, 050 557 27 67.

Skicka in din ansökan och cv med eventuellt löneanspråk senast 4.11 till inger.tallgard@larum.fi


Lärum är en del av FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning och har kansli i Helsingfors och Vasa. Lärum utvecklar och erbjuder material och verktyg för anpassade inlärningsmiljöer som specialundervisningen och handleder kring användningen av dem.

Inger Tallgård

En liten gest-insamlingen pågår trots att lanskapsvalet skjutits fram

Insamlingen är till förmån för det inhemska funktionshinder- och hälsoarbetet.Läs mera »

Blogg: Detta är empowerment!

Vår informatör Matilda Hemnell har varit på ett tidningsuppdrag och fått sig en tankeställare. Läs mera »