64574.jpg

Helsingforskansliet är öppet även i juli – lägerkoordinatorerna svarar på frågor

27.06.2018 kl. 15:19
Vasakansliet är stängt i juli.

Vårt kansli i Vasa är stängt i juli. Helsingforskansliet är öppet, men ring gärna på förhand så att du kan försäkra dig om att någon finns på plats.

I ärenden som gäller våra sommarläger är det lägerkoordinatorerna som svarar på frågor.

Österbotten:
Elin Strandberg, elin.strandberg@fduv.fi, 050 302 78 88

Södra finland:
Julia Hemgård, julia.hemgard@fduv.fi, 040 829 09 03

Skön sommar önskar FDUV:s personal!

Matilda Hemnell

Följ med temakväll om intressebevakning på webben

Temakväll kring intressebevakning 19.2 kl. 18.15 sänds live.Läs mera »

Nya webbplatsen Asumisen tekoja sprider goda boendegärningar

Boendet för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska utvecklas och det kräver samarbete, goda exempel och att olika aktörer förbinder sig till avvecklandet av institutionerna och utvecklandet av nya boendelösningar. En ny webbplats stöder detta arbete.Läs mera »

THL:s och FDUV:s rapport: Svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning behöver stödtjänster på sitt modersmål

Stödtjänster på svenska är en förutsättning för barnets rätt till delaktighet.Läs mera »