64574.jpg

Helsingforskansliet är öppet även i juli – lägerkoordinatorerna svarar på frågor

27.06.2018 kl. 15:19
Vasakansliet är stängt i juli.

Vårt kansli i Vasa är stängt i juli. Helsingforskansliet är öppet, men ring gärna på förhand så att du kan försäkra dig om att någon finns på plats.

I ärenden som gäller våra sommarläger är det lägerkoordinatorerna som svarar på frågor.

Österbotten:
Elin Strandberg, elin.strandberg@fduv.fi, 050 302 78 88

Södra finland:
Julia Hemgård, julia.hemgard@fduv.fi, 040 829 09 03

Skön sommar önskar FDUV:s personal!

Matilda Hemnell

Ny lag ska stärka rätten till självbestämmande

FDUV har gett sitt utlåtande om förslaget till ny klient- och patientlag. En ny lag om självbestämmande är nödvändig, men förslaget behöver kompletteras.Läs mera »

Tjänster som personer behöver på grund av sin funktionsnedsättning bör vara avgiftsfria

FDUV har gett sitt utlåtande om regeringens förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster. Förslaget har brister som bör korrigeras.Läs mera »

Katja har fått möta arbetslivet på lika villkor

Katja Nygård i Karleby har jobbat på dagis i 22 år och stortrivs. Hon har Downs syndrom och vill inte byta ut jobbet mot att arbeta på dagcentral. Artikeln ingår i GP 3/2018.Läs mera »