63980.jpg

FDUV stärker sitt stöd till familjerna genom nytt projekt

15.05.2018 kl. 09:47
FDUV har startat ett nytt projekt Familjen i centrum med målet att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Pressmeddelande 15.5.2018

FDUV har startat ett nytt projekt Familjen i centrum med målet att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Att få ett barn med särskilda behov anstränger familjen och ställer hela familjen i en särskild position jämfört med familjer som inte har barn med funktionsnedsättning. 

– Särskilt läget med alla struktur- och lagändringar har väckt en oro bland anhöriga och deras behov av information har ökat. Familjerna behöver kamratstöd, information om tjänster och samhälleligt stöd, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Vård- och landskapsreformen innebär stora förändringar för funktionshinderservicen. Samtidigt pågår många andra lagändringar som påverkar personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Bland annat en ny sammanslagen funktionshinderlag, en ny klient- och patientlag (som berör självbestämmande) och en ny lag om klientavgifter är under arbete.

Inom ramen för projektet har FDUV anställt två koordinatorer för familjearbete. Maria Balk ansvarar för verksamheten i södra Finland och Camilla Forsell i Österbotten. Inom projektet kommer FDUV bland annat att ordna familjekurser, föreläsningar och träffar och utveckla nya modeller för familjearbetet.

– Vi kommer att jobba i hela Svenskfinland och verksamheten riktar sig inte endast till småbarnsfamiljer. När det i familjen finns barn med funktionsnedsättning kan behovet av stöd vara lika aktuellt när barnen är vuxna, säger sakkunniga Susanne Tuure, teamledare för FDUV:s familjearbete.

Det STEA-finansierade projektet pågår under åren 2018–2020. Samarbetspartners är Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening, Föreningen Bamsegruppen, Steg för Steg och de lokala DUV-föreningarna.

För mera information:

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare, lisbeth.hemgard@fduv.fi, 040 526 43 69
Susanne Tuure, sakkunnig och teamledare, susanne.tuure@fduv.fi, 0400 600 676

www.fduv.fi/familjenicentrum

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. FDUV arbetar för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.

Matilda Hemnell

Ett läger är mer än ett läger

FDUV:s läger är ett viktigt avbrott i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Förbundet har startat en medelinsamling får att kunna sänka deltagaravgifterna. Det ska vara möjligt att delta oberoende av socioekonomisk bakgrund. Artikeln ingår i GP 2/2018.Läs mera »

Blogg: Tillgänglighet är nyckeln till delaktighet

Den 19 maj är den internationella tillgänglighetsdagen. Även osynliga hinder kan vara oöverkomliga. Därför måste tillgänglighet ses ut ett brett perspektiv och beaktas i all samhällsplanering, skriver vår sakkunniga i intressepolitiskt arbete Annette Tallberg i vår blogg.Läs mera »

Delaktighetsmodellen främjar dialog på lika villkor

Personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning har rätt till delaktighet, men hur ska den rätten förverkligas i praktiken? Delaktighetsmodellen är ett svar på den frågan. Modellen har fått stor spridning i Sverige och i maj presenterades den för första gången för en finlandssvensk publik.Läs mera »