63980.jpg

FDUV stärker sitt stöd till familjerna genom nytt projekt

15.05.2018 kl. 09:47
FDUV har startat ett nytt projekt Familjen i centrum med målet att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Pressmeddelande 15.5.2018

FDUV har startat ett nytt projekt Familjen i centrum med målet att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Att få ett barn med särskilda behov anstränger familjen och ställer hela familjen i en särskild position jämfört med familjer som inte har barn med funktionsnedsättning. 

– Särskilt läget med alla struktur- och lagändringar har väckt en oro bland anhöriga och deras behov av information har ökat. Familjerna behöver kamratstöd, information om tjänster och samhälleligt stöd, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Vård- och landskapsreformen innebär stora förändringar för funktionshinderservicen. Samtidigt pågår många andra lagändringar som påverkar personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Bland annat en ny sammanslagen funktionshinderlag, en ny klient- och patientlag (som berör självbestämmande) och en ny lag om klientavgifter är under arbete.

Inom ramen för projektet har FDUV anställt två koordinatorer för familjearbete. Maria Balk ansvarar för verksamheten i södra Finland och Camilla Forsell i Österbotten. Inom projektet kommer FDUV bland annat att ordna familjekurser, föreläsningar och träffar och utveckla nya modeller för familjearbetet.

– Vi kommer att jobba i hela Svenskfinland och verksamheten riktar sig inte endast till småbarnsfamiljer. När det i familjen finns barn med funktionsnedsättning kan behovet av stöd vara lika aktuellt när barnen är vuxna, säger sakkunniga Susanne Tuure, teamledare för FDUV:s familjearbete.

Det STEA-finansierade projektet pågår under åren 2018–2020. Samarbetspartners är Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening, Föreningen Bamsegruppen, Steg för Steg och de lokala DUV-föreningarna.

För mera information:

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare, lisbeth.hemgard@fduv.fi, 040 526 43 69
Susanne Tuure, sakkunnig och teamledare, susanne.tuure@fduv.fi, 0400 600 676

www.fduv.fi/familjenicentrum

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. FDUV arbetar för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.

Matilda Hemnell

FDUV hörts i riksdagen om funktionshinderlag och Ingen marknadsvara

FDUV har i dag hörts av riksdagens social- och hälsovårdsutskott om både förslaget till ny lag om funktionshinderservice och medborgarinitiativet Ingen marknadsvara.Läs mera »

Blogg: Har utvecklingssamarbete någon relevans?

Många kenyaner med intellektuell funktionsnedsättning lever under verkligt usla förhållanden. Kan vårt blygsamma stöd hjälpa dem? Vår verksamhetsledare Lisbeth Hemgård skriver om sina omtumlande besök till Kenya.Läs mera »

FDUV erbjuder sommarjobb till över 100 lägerledare

Jobbet är för dig som söker ett givande, roligt och socialt sommarjobb – ansök senast den 28 februari! Läs mera »