62328.jpg

FDUV erbjuder 100 lägerledare sommarjobb – ansök senast 28.2!

09.02.2018 kl. 12:07
Som lägerledare får du jobba med personer med olika typer av stödbehov.

Att ordna sommarläger för personer med intellektuell funktionsnedsättning hör till FDUV:s kärnverksamhet. Målet med sommarlägren är att erbjuda deltagarna meningsfulla aktiviteter, nya upplevelser och avkoppling.

FDUV ordnar varje år cirka 30 läger i Österbotten och Södra Finland. Lägren ordnas huvudsakligen under juli månad och samlar omkring 300 lägerdeltagare och cirka 100 lägerledare.

Vi söker nu både ansvariga ledare och övriga ledare.

Vi erbjuder ett krävande men roligt och mångsidigt sommarjobb i en somrig miljö. Jobbet passar både dig som har arbetserfarenhet inom social- och hälsovårdsbranschen, men också dig som har en bakgrund i andra branscher eller studieinriktningar.

Som lägerledare lär du dig att jobba med personer med olika typer av stödbehov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att själv påverka din arbetsmiljö genom att ta egna initiativ och hämta nya idéer och roliga aktiviteter till lägren. Våra ansvariga ledare får ett arvode på 133 €/dygn och övriga ledare får 92 €/dygn.
 

Läs mer och skicka in din ansökan senast 28.2!

 

Matilda Hemnell

Blogg: Social rättvisa utmaning i både nord och syd

Världsdagen för social rättvisa den 20 februari uppmärksammar de samhällsgrupper som oftast blir offer för diskriminering. I såväl Finland som Kenya är personer med intellektuell funktionsnedsättning särskilt utsatta och många lever i fattigdom. I vår blogg reflekterar Elina Sagne-Ollikainen kring likheter mellan de olika länderna och hur vi både i syd och nord behöver satsa på utbildning.Läs mera »

Nu ska brukarna bli delaktiga på riktigt

Alla anställda vid Kårkulla ska få fortbildning i så kallad personcentrerad planering, PCP. Med hjälp av metoden ska personalen stärka de funktionsnedsattas rätt till självbestämmande, delaktighet och valfrihet. Läs mera »

FDUV:s hälsning till minister Saarikko om funktionshinderlagen

Beredningen har preciserat och förbättrat förslaget till ny lag, men ännu finns det orosmoment. Läs mera »