61888.jpg

Bli koordinator för projektet Familjen i centrum – ansök senast 31.1!

12.01.2018 kl. 09:37
Vill du jobba för personer med funktionsnedsättning och deras familjer? Vi anställer två koordinatorer, en till Österbotten och en till södra Finland.

FDUV söker till Helsingfors och Vasa

två projektkoordinatorer för projektet Familjen i centrum


Projektets främsta mål är att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Att få ett barn med särskilda behov anstränger familjen och ställer hela familjen i en särskild position jämfört med andra familjer som inte har barn med funktionsnedsättning.

Särskilt läget med alla struktur- och lagändringar har väckt en oro bland anhöriga och deras behov av information har ökat. Familjerna behöver kamratstöd, information om tjänster och samhälleligt stöd.

Koordinatorernas främsta uppgift är att ordna familjekurser, föreläsningar och träffar samt att vara i kontakt med kommunernas socialarbetare, Kårkulla samkommun och medlemsföreningarna som deltar i det STEA-finansierade projektet.

Projektanställningarna är på tre år med fyra månaders prövotid. Ena koordinatorn jobbar på vårt kontor i Vasa, andra i Helsingfors. Koordinatorn i Helsingfors har även arbetsuppgifter inom vår boendeverksamhet.

FDUV har verksamhet i hela Svenskfinland och samarbetar aktivt med sina tolv medlemsföreningar. I projektet deltar också Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening och föreningen Bamsegruppen.

Vi önskar att du som sökande har:

  • en högskoleexamen inom sociala området
  • intresse för samhällsfrågor och medborgarverksamhet
  • god kännedom om Svenskfinland
  • förmåga att vara flexibel och öppenhet för nya lösningar
  • IT-vana och kunskap om digitala verktyg
  • förmåga att i både skrift och tal uttrycka dig på svenska
  • kunskaper i både finska och engelska

Erfarenhet av socialt arbete med familjer eller annat familjearbete är en merit. Arbetet förutsätter en förmåga att arbeta självständigt men också i team.

Mera information:

Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård svarar på eventuella frågor per telefon den 15 januari 10.00–12.00 eller den 24 januari 10.00–12.00, tfn 040 526 43 69.

Skicka in din ansökan med löneanspråk senast den 31 januari 2018 till lisbeth.hemgard@fduv.fi. Sätt som rubrik projektkoordinator Österbotten respektive södra Finland. Bifoga CV till din ansökan.

Matilda Hemnell