61284.jpg

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning lyfter fram rätten till ett eget hem

28.11.2017 kl. 08:45
– Boendet för oss med utvecklingsstörning ska planeras på samma sätt som alla andras, säger Steg för Stegs ordförande Jonne Tallberg i ett pressmeddelande inför temaveckan.

Pressmeddelande 28.11.2017

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning firas 1–7.12 med olika evenemang och på sociala medier. Årets vecka lyfter fram rätten till ett eget hem under temat Ett eget liv, ett eget hem.

–  Boendet för oss med utvecklingsstörning ska planeras på samma sätt som alla andras. Vi vill ha individuella alternativ, inga institutioner, säger Steg för Stegs ordförande Jonne Tallberg.

Steg för Steg är en svenskspråkig förening för och med personer med utvecklingsstörning i Finland. I ett uttalande poängterar Steg för Steg att hemkommunen ska garantera en lämplig bostad och det stöd som personer med utvecklingsstörning behöver för att kunna bo själva. (För uttalandet i sin helhet, se nedan.)

– En stor utmaning är att få kommunerna att ta med personerna med utvecklingsstörning och deras anhöriga redan då nya boendelösningar planeras, säger FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Hon påminner om artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enligt den har personer med funktionsnedsättning rätt att leva självständigt och delta i samhället. De har rätt att besluta om sitt boende på samma villkor som andra och de ska få tillräckligt med stöd för detta.

FDUV anser att det så kallade resurskravet för att få personlig assistans bör slopas i den nya funktionshinderlagen. Enligt gällande lag förutsätts det att personer med funktionsnedsättning ska ha resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den.

Detta är diskriminerande då det i regel utesluter personer med utvecklingsstörning från denna stödform och begränsar deras möjlighet till ett självständigt liv, säger Lisbeth Hemgård.

Den nya funktionhinderlagen är under beredning och väntas träda i kraft 2020.

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning ordnas årligen av Kehitysvammaisten Tukiliitto, Me Itse, FDUV och Steg för Steg.

 

För mera information:

Frank Lundgren, Regional koordinator för Steg för Steg
frank.lundgren@stegforsteg.fi, 040 845 33 68 (för kontakt med Jonne Tallberg)

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV
lisbeth.hemgard@fduv.fi, 040 526 43 69

www.fduv.fi/temaveckan

För bilder:

www.fduv.fi/media

Program under temaveckan

Temaveckan uppmärksammas med olika program. Följande program ordnas på svenska:

  • 2.12 kl. kl. 14.30–16 Vad är SOTE? Information om vård- och landskapsformen på lättläst i Helsingfors
  • 2.12 kl. 17–21 Självständighetsfest i Korsholm
  • 2.12 kl. 18–22 Självständighetsfest i Helsingfors i samarbete med SAMS
  • 5.12 kl. 18–20 är FDUV med på folkfesten för medborgarinitiativet Ingen marknadsvara på Medborgartorget i Helsingfors. Bandet Pertti Kurikan Nimipäivät uppträder en sista gång för att fira att medborgarinitiativet samlat över 50 000 namn.
  • 7.12 kl. 17.30–19 Diskussionskväll i Borgå: Ett eget hem
  • 7.12 kl. 17.30–19 Diskussionskväll i Vasa: Ett eget hem
  • 7.12 kl. 18–20 Självständighetsdisco med Steg för Stegs drömhemsgrupp på TIAN i Helsingfors


Temaveckan i sociala medier

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning syns också i sociala medier. Man kan delta i diskussionen med #egethem och #egetliv eller läsa om olika drömmar och önskemål personer med utvecklingsstörning har gällande sitt hem.
 

Steg för Stegs uttalande inför temaveckan för personer med utvecklingsstörning 1–7.12.2017 i samarbete med Me itse.

Ett eget hem, ett eget liv


Alla ska ha rätt till ett eget hem
med egna möbler,
med färger och saker man själv valt
och med en egen säng.

Boendet för oss med utvecklingsstörning
ska planeras på samma sätt som alla andras.
Vi vill ha individuella alternativ,
inga institutioner.

När bostäder och nya bostadsområden planeras
ska man ta oss i beaktande.

Unga och vuxna med utvecklingsstörning
har rätt att bestämma var de bor,
med vem de bor
och hur de bor.

När unga med utvecklingsstörning flyttar hemifrån
kan de behöva stöd.
Hemkommunen ska garantera en lämplig bostad
och det stöd som personer behöver för att kunna bo själva. 

Flytten måste alltid planeras noggrant och individuellt.
Tvångsförflyttningar ska förbjudas.
Institutioner är inga hem!

Ibland behöver vi med utvecklingsstörning
stöd för att kunna bo själva.
Om vi behöver hjälp och stöd i hemmet
vill vi ha assistenter, inte vårdare.

Vi har rätt att välja var vi bor.
Vi har rätt till ett eget namn på dörren.

Planera och bygg inget utan att höra oss!

Matilda Hemnell

Blogg: De här barnen väljer sina föräldrar

Hur ge besked om barns funktionsnedsättning? Henrika Mercadante, projektansvarig för Mer än ord, skriver i vår blogg om bemötandets svåra konst.Läs mera »

FDUV:s nya namn avspeglar modern människosyn

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har egna resurser och ska bli hörda och vara delaktiga. Därför ville förbundet slippa det föråldrade namnet.Läs mera »

Handbok om service för unga med intellektuell funktionsnedsättning

Vår handbok om service för unga med intellektuell funktionsnedsättning är uppdaterad. Ladda ner den gratis från vår webbplats.Läs mera »