61054.jpg

Delta i vår läsarundersökning – vinn biobiljetter!

14.11.2017 kl. 14:15
Hjälp oss att utveckla FDUV:s och DUV-föreningarnas tidning Gula Pressen.

Vad tycker du om Gula Pressen? Genom att delta i vår läsarundersökning kan du vara med i utlottningen av biobiljetter.

Dessutom hjälper du oss att utveckla tidningen om och för personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och andra som är intresserade av funktionshinderområdet.

Den elektroniska enkäten hittar du på adressen fduv.fi/enkat. Du kan också be oss skicka den i pappersversion till dig per post. Enkäten är öppen fram till den 15 december.
 

Gå till enkäten Läs mera 

Matilda Hemnell

Blogg: Social rättvisa utmaning i både nord och syd

Världsdagen för social rättvisa den 20 februari uppmärksammar de samhällsgrupper som oftast blir offer för diskriminering. I såväl Finland som Kenya är personer med intellektuell funktionsnedsättning särskilt utsatta och många lever i fattigdom. I vår blogg reflekterar Elina Sagne-Ollikainen kring likheter mellan de olika länderna och hur vi både i syd och nord behöver satsa på utbildning.Läs mera »

Nu ska brukarna bli delaktiga på riktigt

Alla anställda vid Kårkulla ska få fortbildning i så kallad personcentrerad planering, PCP. Med hjälp av metoden ska personalen stärka de funktionsnedsattas rätt till självbestämmande, delaktighet och valfrihet. Läs mera »

FDUV:s hälsning till minister Saarikko om funktionshinderlagen

Beredningen har preciserat och förbättrat förslaget till ny lag, men ännu finns det orosmoment. Läs mera »