61052.jpg

Begrepp väcker känslor

13.11.2017 kl. 13:14
Med anledning av diskussionen om FDUV:s namn och begrepp publicerar vi redan nu verksamhetsledare Lisbeth Hemgårds ledare, som ingår i nästa nummer av vår tidning Gula Pressen.

Kärt barn har många namn, brukade min mormor säga. Uttrycket beskriver bra diskussionen på FDUV:s förbundskongress. Bytet av namn på förbundet väckte en livlig debatt.

FDUV har länge diskuterat en namnändring eftersom det gamla namnet är föråldrat. I namnet ingår begreppet ”utvecklingsstörd”, som inte längre anses lämpligt. Dessutom ingår ordet ”väl” som antyder ett ovanifrån perspektiv. Istället för att se personer med funktionsnedsättning som aktiva subjekt, signalerar formuleringen att vi betraktar dem som passiva objekt vi tycker synd om.

FDUV vill vara ett modernt människorättsförbund som motarbetar fördomar och vill därför inte heller använda stämplande eller föråldrade begrepp och formuleringar. Samtidigt vill FDUV vara tydlig med sitt budskap. Utomstående, men också vår primära målgrupp, ska förstå vem det är vi jobbar för.

Under de trettio år som jag haft kontakt med personer med intellektuell funktionsnedsättning har det använts många olika begrepp för målgruppen. Utvecklingsstörd, utvecklingshämmad, förståndshandikappad, begåvningshandikappad, personer med utvecklingsstörning och nu personer med intellektuell funktionsnedsättning är bara några av alla de begrepp som använts.

Begreppen väcker känslor och vi upplever dem olika. Jag tror att det handlar om när och i vilken roll vi kommit i kontakt med målgruppen.

Vem har då rätt att bestämma vilket begrepp som ska användas? Språkvetare har sina synpunkter på ordens användbarhet och om orden är i samklang med samhällsutvecklingen överlag. Inom funktionshinderforskningen lyfter man fram ordens betydelse och hur det påverkar vår syn på oss själva och andra. Med ord, termer och begrepp kan vi påverka vår samtid.

Kongressdeltagarna var för ett namnbyte, men kunde inte enas kring ett begrepp. Därför stannade kongressen för en namnkompromiss där både begreppet personer med utvecklingsstörning och personer med intellektuell funktionsnedsättning ingår (FDUV Förbundet för personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning). Begreppen används vanligen synonymt, men kongressen upplevde att det finns en nyansskillnad.

Det blir Patent- och registerstyrelsen som slutligen avgör om namnet ändras, eftersom den tar ställning till stadgeändringen som namnbytet innebär.


Ledaren ingår också i FDUV:s tidning Gula Pressen 4/2017 som utkommer i slutet av november.


Hufvudstadsbaldet uppmärksammade namn- och begreppsfrågan 12.11.

 

Lisbeth Hemgård

Blogg: Social rättvisa utmaning i både nord och syd

Världsdagen för social rättvisa den 20 februari uppmärksammar de samhällsgrupper som oftast blir offer för diskriminering. I såväl Finland som Kenya är personer med intellektuell funktionsnedsättning särskilt utsatta och många lever i fattigdom. I vår blogg reflekterar Elina Sagne-Ollikainen kring likheter mellan de olika länderna och hur vi både i syd och nord behöver satsa på utbildning.Läs mera »

Nu ska brukarna bli delaktiga på riktigt

Alla anställda vid Kårkulla ska få fortbildning i så kallad personcentrerad planering, PCP. Med hjälp av metoden ska personalen stärka de funktionsnedsattas rätt till självbestämmande, delaktighet och valfrihet. Läs mera »

FDUV:s hälsning till minister Saarikko om funktionshinderlagen

Beredningen har preciserat och förbättrat förslaget till ny lag, men ännu finns det orosmoment. Läs mera »