Vårdreform och funktionshinderlag

07.07.2017 kl. 14:28
Igår meddelade regeringen att tidtabellen för vårdreformen skjuts upp. De flesta inom social- och hälsovårdsbranschen är lättade, tidtabellen har varit för stram.

PÅ FDUV har vi haft bråttom denna vår med att kommentera alla förändringar inom social- och hälsovården. Med en stor lättnad fick vi igår besked om att vårdreformen skjuts fram. Inom organisationsvärlden har vi förundrat oss över hur man med en så stram tidtabell genomför en så omfattande reform. Enligt grundlagsutskottet måste lagstiftningen för valfrihet granskas på nytt.

Både anhöriga och personal har frågat mig hur reformen kommer att påverka tjänsterna för personer med utvecklingsstörning. Särskilt Kårkullas framtida roll har bekymrat många. I alla FDUV:s uttalanden har vi betonat vikten av att Kårkulla ska få fortsätta sin verksamhet men kanske inte i nuvarande form utan mer som ett resurscenter på svenska, som också erbjuder tjänster kring boende- och daglig verksamhet.  

Regeringens krav på bolagisering har vållat mycket huvudbry, särskilt bland tredje sektorns organisationer och också bland kommunala aktörer.

Det återstår att se om kravet på bolagisering kommer att fullföljas i det slutliga lagförslaget kring valfrihet. Det finns ju inte samma krav på insyn i bolag som till exempel i kommunal verksamhet och insynen är ju oerhört viktig när det gäller en så känslig verksamhet som vår.

Hur vårdreformen kommer att påverka tjänsterna är det faktiskt ganska svårt att förutspå i detta skede. Det som verkligen påverkar tjänsterna är sammanslagningen av specialomsorgslagen och handikappservicelagen. Lagförslaget är förnärvarande på utlåtanderunda, och i förslaget finns flera otydligheter som borde klargöras. FDUV har igår sänt sina kommentarer kring lagförslaget och dessutom sänt en hälsning till social- och hälsovårdsminister Mattila kring de frågor som oroar oss på förbundet. Alla kommentarer finns att läsa på vår webb. Det har varit många svåra frågor att ta ställning till och vi oroar oss för att de nya bestämmelserna kommer att försämra tjänsterna för personer med utvecklingsstörning.

Trots all oro önskar jag förbundets medlemskår en skön sommar, det är fortfarande kyligt men vi får hoppas att värmen snart kommer också till våra breddgrader. Det är säkert bra att ta en paus från alla reformer och njuta av den finska sommaren.

Skön sommar

Lisbeth Hemgård

Blogg: De här barnen väljer sina föräldrar

Hur ge besked om barns funktionsnedsättning? Henrika Mercadante, projektansvarig för Mer än ord, skriver i vår blogg om bemötandets svåra konst.Läs mera »

FDUV:s nya namn avspeglar modern människosyn

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har egna resurser och ska bli hörda och vara delaktiga. Därför ville förbundet slippa det föråldrade namnet.Läs mera »

Handbok om service för unga med intellektuell funktionsnedsättning

Vår handbok om service för unga med intellektuell funktionsnedsättning är uppdaterad. Ladda ner den gratis från vår webbplats.Läs mera »