Förslaget till ny funktionshinderlag måste kompletteras

05.07.2017 kl. 17:18
FDUV har kommenterat lagförslaget om Lag om särskild service med anledning av funktionshinder. Vi anser att lagen borde kompletteras så att den också fungerar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

FDUV har i många år arbetat för en sammanslagning av lagen om specialomsorger och handikappservicelagen. Vi anser att personer med utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter som andra personer med funktionsnedsättning. Därför anser vi att det nuvarande lagförslaget utgör en bra helhet och det är bra att lagen stärker både självbestämmandet och möjligheten till individuella tjänster.

Samtidigt som lagen ger nya möjligheter oroar vi oss ändå för att personer med intellektuell funktionsnedsättning inte kommer att ha möjlighet till samma tjänster som personer med andra funktionsnedsättningar. I vårt utlåtande betonar vi att tjänsterna i funktionshinderlagen ska vara tillgängliga för personer med utvecklingsstörning. Behovet av stöd kan vara dygnet runt, dagligen eller mer sällan, men trots detta nödvändigt för personer med funktionsnedsättning. Därtill betonar vi att tjänster som personlig assistans och boendestöd ska beviljas enligt det individuella behovet, också för personer med utvecklingsstörning.

Läs vårt utlåtande i sin helhet här.
Lisbeth Hemgård