FN:s funktionshinderkonvention

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Förhandlingarna om den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om det fakultativa protokollet om individuell klagorätt slutfördes efter fyra års förhandlingar i augusti 2006. FN:s generalförsamling antog konventionen 13.12.2006.

EU uppträdde med en gemensam ståndpunkt medan ordförandelandet förde talan. EU:s huvudmål var att trygga ickediskriminering för personer med funktionshinder.

Finland lyckades få igenom sina egna mål i förhandlingarna, bland annat angående teckenspråk samt status för kvinnor och barn med funktionsnedsättning samt möjliggörandet av individuell klagorätt.

Finland undertecknade såväl konventionen som det fakultativa protokollet vid en underteckningsceremoni 30.3.2007. I Finland bedömde man ändå att ratificeringen förutsätter vissa ändringar i vår lagstiftning inom social- och hälsovårdsministeriets samt inrikesministeriets förvaltningsområden. 

Finland beslöt i maj 2016 att ratificera konventionen. Den trädde i kraft 10.6.2016.

Ladda ned