Temaveckan för personer med utvecklingsstörning

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning firas årligen 1–7.12. År 2017 lyfte vi fram rätten till ett eget hem under temat Ett eget liv, ett eget hem.

Enligt artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har personer med utvecklingsstörning rätt att leva självständigt och delta i samhället. De har rätt att besluta om sitt boende på samma villkor som andra och de ska få tillräckligt med stöd för detta. Konventionen ratificerades av Finland i juni 2016 och är bindande.

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning ordnas av Kehitysvammaisten Tukiliitto, Me Itse ry, FDUV och Steg för Steg rf.

Läs vårt pressmeddelande om temaveckan


 Temaveckans program 2017

Temaveckan uppmärksammas med olika program. Följande program ordnas på svenska:

2.12 kl. kl. 14.30–16 Vad är SOTE? Information på lättläst i Helsingfors

2.12 kl. 17–21 Självständighetsfest i Korsholm

2.12 kl. 18–22 Självständighetsfest i Helsingfors

5.12 kl. 18–20 är FDUV med på folkfesten för medborgarinitiativet Ingen marknadsvara på Medborgartorget i Helsingfors. Bandet Pertti Kurikan Nimipäivät uppträder en sista gång för att fira att medborgarinitiativet samlat över 50 000 namn.

7.12 kl. 17.30–19 Diskussionskväll i Borgå: Ett eget hem

7.12 kl. 17.30–19 Diskussionskväll i Vasa: Ett eget hem

7.12 kl. 18–20 Självständighetsdisco på TIAN med Steg för Stegs drömhemsgrupp och DUV i Mellersta Nyland
 


Jonne Tallberg Steg för Steg

Steg för Stegs uttalande inför temaveckan för personer med utvecklingsstörning 1–7.12.2017 i samarbete med Me itse.

Ett eget hem, ett eget liv


Alla ska ha rätt till ett eget hem
med egna möbler,
med färger och saker man själv valt
och med en egen säng.

Boendet för oss med utvecklingsstörning
ska planeras på samma sätt som alla andras.
Vi vill ha individuella alternativ,
inga institutioner.

När bostäder och nya bostadsområden planeras
ska man ta oss i beaktande.

Unga och vuxna med utvecklingsstörning
har rätt att bestämma var de bor,
med vem de bor
och hur de bor.

När unga med utvecklingsstörning flyttar hemifrån
kan de behöva stöd.
Hemkommunen ska garantera en lämplig bostad
och det stöd som personer behöver för att kunna bo själva. 

Flytten måste alltid planeras noggrant och individuellt.
Tvångsförflyttningar ska förbjudas.
Institutioner är inga hem!

Ibland behöver vi med utvecklingsstörning
stöd för att kunna bo själva.
Om vi behöver hjälp och stöd i hemmet
vill vi ha assistenter, inte vårdare.

Vi har rätt att välja var vi bor.
Vi har rätt till ett eget namn på dörren.

Planera och bygg inget utan att höra oss!

 

 Temaveckan i sociala medier

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning syns också i sociala medier. Delta i diskussionen med #egethem och #egetliv eller läs om olika drömmar personer med utvecklingsstörning har gällande sitt hem.