Påverkan för en bättre framtid

Påverkan för en bättre framtid

FDUV arbetar för mänskliga rättigheter, för att skapa en bättre framtid för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för att öka delaktigheten i samhället. Vi vill tillsammans med andra funktionshinderorganisationer verka för ett samhälle för alla.

Just nu jobbar vi mycket med boendefrågor eftersom vi anser, i enlighet med FN-konventionen och lagstiftning, att alla individer ska ha rätt att välja var och med vem man vill bo. Vi anser också att alla individer ska ges möjlighet att välja mellan olika stöd- och serviceformer. Vi vill utveckla de individuella tjänsterna i närsamhället så att personerna kan välja det stöd som passar dem bäst, oberoende om det är stöd i närsamhället eller specialiserat stöd längre bort från hemmet.

Påverkansarbetet består av aktiva kontakter till samhället som kommunala och nationella beslutsfattare, media och allmänheten samt lobbande i olika samarbetsgrupper. 

Arbetet utgår från alla människors lika värde. En av de viktigaste byggstenarna är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som godkändes i Finland i juni 2016.

Ta kontakt

Linda Rex
040 674 72 47
fornamn.efternamn@fduv.fi

Intressepolitiska arbetsgruppen