65764.jpg

Bli vår pedagogiska IKT-utvecklare – ansök senast 4.11

11.10.2018 kl. 12:19
Vill du jobba för dem som behöver mer för att få lika mycket?


Lärum söker till sitt kontor i Helsingfors en

Vikarie till vår pedagogiska IKT-utvecklare

på grund av moderskaps- och föräldraledighet

Ditt uppdrag är att ansvara för utbildning, handledning och materialproduktion kring IKT och digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du har också ansvar för bland annat produktion av material med symbolstöd.

Vi önskar att du har:

  • En pedagogisk examen eller erfarenhet av pedagogik
  • Intresse för och erfarenhet av personer med särskilda behov
  • Kunskaper i IKT, digitala hjälpmedel och trygg användning av internet
  • Intresse för och erfarenhet av produktion av specialpedagogiskt eller lättläst material
  • Ett gott språk och en god språkkänsla


Erfarenhet av specialundervisning, kunskap om alternativ- och kompletterande kommunikation AKK och intressepolitiskt engagemang kring digital delaktighet ser vi som en merit.

Anställningen är från början av januari.

Mera information:

Lärums teamledare Inger Tallgård svarar på eventuella frågor: inger.tallgard@larum.fi, 050 557 27 67.

Skicka in din ansökan och cv med eventuellt löneanspråk senast 4.11 till inger.tallgard@larum.fi


Lärum är en del av FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning och har kansli i Helsingfors och Vasa. Lärum utvecklar och erbjuder material och verktyg för anpassade inlärningsmiljöer som specialundervisningen och handleder kring användningen av dem.

Inger Tallgård
66388_t.jpg

”Ett modigt beslut”– i dag sprider Mio glädje

De flesta som får veta att barnet de väntar har Downs syndrom väljer att avbryta graviditeten. Men Maija och Mark Niemi valde annorlunda. I dag är de föräldrar till Mio, 4,5 år och My, 1,5 år. Artikeln ingår i GP 4/2018.Läs mera »
66688_t.jpg

Blogg: Mänskliga rättigheter som mål och medel

Hela tänkesättet i föreningen Steg för Steg bottnar i de mänskliga rättigheterna, de utgör både mål och medel i verksamheten, skriver verksamhetskoordinator Sofia Jernström i vår blogg.Läs mera »
66561_t.jpg

Viktigt att ny funktionshinderlag ros i land

Insändare i Hbl på FN-dagen för personer med funktionsnedsättning 3.12.Läs mera »
66471_t.jpg

Pressmeddelande: Vem bestämmer i ditt liv?

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället.Läs mera »
66225_t.jpg

Omsorgsskriba på Högsand i juni

Nu har ungdomar från Nyland en chans att gå i skriftskola med omsorgspräst Claus Terlinden.Läs mera »
66378_t.jpg

Blogg: Så mycket mer än bara läger

Alla borde någon gång ha ett jobb motsvarande det som ledare på FDUV:s läger, skriver Jenni Bergman i vår blogg.Läs mera »
66328_t.jpg

Ny funktionshinderlag ska trygga service enligt behov

Arbetet med att förnya funktionshinderlagstiftningen har pågått länge. Regeringens proposition är rätt bra, men har ännu sina brister. Viktigt är ändå att denna länge väntade reform ros i land under denna regeringsperiod.Läs mera »
65334_t.jpg

Ny webbsajt lanserad – hjälper anhöriga och professionella

Webbsajten för dig som fått veta att ditt barn har en funktionsnedsättning är lanserad. Meränord.fi innehåller råd och tips, viktiga länkar och kamratstöd. Sajten har också skilda sidor för professionella.Läs mera »
66149_t.jpg

Blogg: Bra att sänka trösklarna

LL-Bladet fungerar som en sammanförande länk, ett fönster mot svenskan och den finlandssvenska kulturen, skriver redaktör Maria Österlund apropå Svenska dagen.Läs mera »
66139_t.jpg

Behandla dig själv som en vän

Som anhörig till någon med funktionsnedsättning är det inte ovanligt att känna att man inte räcker till. Även känslor av skam och skuld kan förekomma. Självmedkänsla är något som kan hjälpa oss handskas med dessa känslor och klara av vardagens utmaningar.Läs mera »