65764.jpg

Bli vår pedagogiska IKT-utvecklare – ansök senast 4.11

11.10.2018 kl. 12:19
Vill du jobba för dem som behöver mer för att få lika mycket?


Lärum söker till sitt kontor i Helsingfors en

Vikarie till vår pedagogiska IKT-utvecklare

på grund av moderskaps- och föräldraledighet

Ditt uppdrag är att ansvara för utbildning, handledning och materialproduktion kring IKT och digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du har också ansvar för bland annat produktion av material med symbolstöd.

Vi önskar att du har:

  • En pedagogisk examen eller erfarenhet av pedagogik
  • Intresse för och erfarenhet av personer med särskilda behov
  • Kunskaper i IKT, digitala hjälpmedel och trygg användning av internet
  • Intresse för och erfarenhet av produktion av specialpedagogiskt eller lättläst material
  • Ett gott språk och en god språkkänsla


Erfarenhet av specialundervisning, kunskap om alternativ- och kompletterande kommunikation AKK och intressepolitiskt engagemang kring digital delaktighet ser vi som en merit.

Anställningen är från början av januari.

Mera information:

Lärums teamledare Inger Tallgård svarar på eventuella frågor: inger.tallgard@larum.fi, 050 557 27 67.

Skicka in din ansökan och cv med eventuellt löneanspråk senast 4.11 till inger.tallgard@larum.fi


Lärum är en del av FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning och har kansli i Helsingfors och Vasa. Lärum utvecklar och erbjuder material och verktyg för anpassade inlärningsmiljöer som specialundervisningen och handleder kring användningen av dem.

Inger Tallgård
65861_t.jpg

En liten gest-insamlingen pågår trots att lanskapsvalet skjutits fram

Insamlingen är till förmån för det inhemska funktionshinder- och hälsoarbetet.Läs mera »
65838_t.jpg

Blogg: Detta är empowerment!

Vår informatör Matilda Hemnell har varit på ett tidningsuppdrag och fått sig en tankeställare. Läs mera »
65221_t.jpg

Möten som ger familjerna kraft

Att få ett barn med funktionsnedsättning anstränger ofta hela familjen och ställer den i en särskild position jämfört med andra familjer. Behovet av stöd är enormt och det behovet vill FDUV möta med projektet Familjen i centrum. Artikeln ingår i GP 3/2018.Läs mera »
65653_t.jpg

LL-Bladet nu med symbolstöd

Nyheter i den lättlästa tidningen presenteras nu också med symboler som stöd.Läs mera »
64724_t.jpg

Blogg: ”Jag vill förstå vad ni alla säger!”

Hur gör man föreläsningar, seminarier och diskussioner tillgängliga för alla? Fredrika Nyqvist, pedagogisk utvecklare på Lärum, besökte Inclusion Internationals världskongress och iakttog bildstödet som producerades i realtid. Läs hennes blogginlägg om detta.Läs mera »
65493_t.jpg

Blogg: Förstår vi varandra?

Veckan för personer med talhandikapp 1–7.10 uppmärksammar de 65 000 finländare som har tal- och kommunikationssvårigheter. Sakkunniga Susanne Tuure reflekterar i vår blogg kring hur vi kan jobba för delaktighet och god kommunikation också med dem som inte kan tala.Läs mera »
65223_t.jpg

Trygga möten på internet

Att kunna röra sig på internet är både viktigt och roligt i dagens samhälle, men innebär också en del risker. Lärums Carina Frondén ger tips på vad det är bra att tänka på om ens barn med intellektuell funktionsnedsättning vill vara på sociala medier. Artikeln ingår i GP 3/2018.Läs mera »
65446_t.jpg

Utredning om specialomsorgsdistriktens framtid lämnar många frågor obesvarade

FDUV har gett sitt utlåtande om rapporten om specialomsorgsdistriktens ställning i vårdreformen. Rapporten har sina styrkor, men många frågor gällande Kårkulla och servicen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning förblir obesvarade.Läs mera »