Ny lag ska stärka rätten till självbestämmande

18.09.2018 kl. 11:51
FDUV har gett sitt utlåtande om förslaget till ny klient- och patientlag. En ny lag om självbestämmande är nödvändig, men förslaget behöver kompletteras.

FDUV har gett sitt utlåtande om regeringens proposition till ny klient- och patientlag. Lagen vars mål är att stärka klienters och patienters självbestämmande är väntad och viktig.

– Det är jättebra att lagen kommer. Den är nödvändig eftersom vår nuvarande lagstiftning är otydlig på de här punkterna, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Men lagförslaget är väldigt omfattande och kräver kompletteringar. Lagen som helhet borde vara tydligare.

– Målet är att stärka självbestämmandet, men förslaget handlar ändå mera om att reglera begränsningsåtgärder, säger Lisbeth Hemgård. 

FDUV anser att fokus borde ligga på uppgörandet av en plan som stöder och tryggar självbestämmande för respektive individ och på förebyggande åtgärder som minskar användningen av begränsningsåtgärder.

Det behöver tydligare komma fram att stöd för beslutsfattande är en service som man har rätt till.

FDUV välkomnar bestämmelserna kring stöd för beslutsfattande.

– Det är bra att man lyft upp detta, men det behöver ännu tydligare komma fram att stöd för beslutsfattande är en service som man har rätt till, säger Lisbeth Hemgård.

Vidare anser FDUV att definitionen av nedsatt förmåga för självbestämmande i lagförslaget är mycket problematisk.  Man kopplar självbestämmande till individens kognitiva förmåga, men förmågan till självbestämmande är alltid en fråga om förhållandet mellan individ och omgivning, till exempel om de metoder för kommunikation och samspel som finns, om utrymmeslösningar och om personalens kunnande. Dessutom varierar förmågan beroende på situation.

Vi säger nej till alla schablonmässiga definitioner på vem som kan bestämma och inte bestämma.

FDUV anser att definitionen av nedsatt förmåga till självbestämmande inte är förenlig med FN:s funktionshinderkonvention.

– Vi säger nej till alla schablonmässiga definitioner på vem som kan eller inte kan bestämma. Förmågan till självbestämmande bör bedömas utgående från individens personliga förmåga att klara av sin vardag, säger Lisbeth Hemgård.

Läs hela vårt utlåtande

FDUV:s alla utlåtanden hittar du här.

 

Matilda Hemnell
skärmpump från sidan Ett eget hem, med texten Material, Filmer och Så här jobbar vi

Uppdaterade webbsidor om boende

Vi har mycket nytt material kring boende riktat till flyttare, anhöriga och professionella.Läs mera »
En mobiltelefon, en dator och ett block samt texten Lättläst med frågetecken

Blogg: Tips för lättläst webb

Internationella tillgänglighetsdagen till ära ger Johanna Rutenberg vid vårt LL-Center tips på hur man gör en webbplats lättläst.Läs mera »
EU:s blåa flagga med gula stjärnor i ring

Blogg: EU-valet angår dig – rösta!

Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård uppmanar alla att rösta för ett funktionsrätt EU.Läs mera »
Skärmklipp från film. Bild på barn med downs syndrom och texten Hon var som ett litet troll. Jättesöt.

Lyssna på mammorna!

Morsdagen till ära har vi öppnat projektet Mer än ords Youtubekanal för allmänheten. Läs mera »
Personer med funktionsnedsättning och texten Ett funktionsrätt Finland

FDUV:s skrivningar till regeringsprogrammet

FDUV vill att regeringen tryggar och främjar delaktighet, tillgänglighet och ett gott liv för de mest utsatta. Läs våra förslag till skrivningar i regeringsprogrammet. Dags för #EttFunktionsrättFinland!Läs mera »
Två EU-valsbroschyrer på ett bord

Lättläst om Europaparlamentsvalet

Det är lätt att rösta i EU-valet.Läs mera »
Illustration med person omgiven av anhöriga som pekar på ett hus utanför vilken en kvinna säger välkommen

Digital kurs i flyttförberedelse

Kursen har skilda delar för flyttare, anhöriga och professionella.Läs mera »

Yle börjar sända nyheter på lätt svenska i höst

FDUV välkomnar Yles statsning på tillgänglighet.Läs mera »
Socialskyddsguidens pärm

Socialskyddsguiden 2019 är här!

Årets socialskyddsguide med information om service för personer med intellektuell funktionsnedsättning finns nu på webben. Ladda ner den gratis eller beställd den hem i tryckt format.Läs mera »