65360.jpg

Ny lag ska stärka rätten till självbestämmande

18.09.2018 kl. 11:51
FDUV har gett sitt utlåtande om förslaget till ny klient- och patientlag. En ny lag om självbestämmande är nödvändig, men förslaget behöver kompletteras.

FDUV har gett sitt utlåtande om regeringens proposition till ny klient- och patientlag. Lagen vars mål är att stärka klienters och patienters självbestämmande är väntad och viktig.

– Det är jättebra att lagen kommer. Den är nödvändig eftersom vår nuvarande lagstiftning är otydlig på de här punkterna, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Men lagförslaget är väldigt omfattande och kräver kompletteringar. Lagen som helhet borde vara tydligare.

– Målet är att stärka självbestämmandet, men förslaget handlar ändå mera om att reglera begränsningsåtgärder, säger Lisbeth Hemgård. 

FDUV anser att fokus borde ligga på uppgörandet av en plan som stöder och tryggar självbestämmande för respektive individ och på förebyggande åtgärder som minskar användningen av begränsningsåtgärder.

Det behöver tydligare komma fram att stöd för beslutsfattande är en service som man har rätt till.

FDUV välkomnar bestämmelserna kring stöd för beslutsfattande.

– Det är bra att man lyft upp detta, men det behöver ännu tydligare komma fram att stöd för beslutsfattande är en service som man har rätt till, säger Lisbeth Hemgård.

Vidare anser FDUV att definitionen av nedsatt förmåga för självbestämmande i lagförslaget är mycket problematisk.  Man kopplar självbestämmande till individens kognitiva förmåga, men förmågan till självbestämmande är alltid en fråga om förhållandet mellan individ och omgivning, till exempel om de metoder för kommunikation och samspel som finns, om utrymmeslösningar och om personalens kunnande. Dessutom varierar förmågan beroende på situation.

Vi säger nej till alla schablonmässiga definitioner på vem som kan bestämma och inte bestämma.

FDUV anser att definitionen av nedsatt förmåga till självbestämmande inte är förenlig med FN:s funktionshinderkonvention.

– Vi säger nej till alla schablonmässiga definitioner på vem som kan eller inte kan bestämma. Förmågan till självbestämmande bör bedömas utgående från individens personliga förmåga att klara av sin vardag, säger Lisbeth Hemgård.

Läs hela vårt utlåtande

FDUV:s alla utlåtanden hittar du här.

 

Matilda Hemnell
67697_t.jpg

Följ med temakväll om intressebevakning på webben

Temakväll kring intressebevakning 19.2 kl. 18.15 sänds live.Läs mera »
67581_t.jpg

Nya webbplatsen Asumisen tekoja sprider goda boendegärningar

Boendet för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska utvecklas och det kräver samarbete, goda exempel och att olika aktörer förbinder sig till avvecklandet av institutionerna och utvecklandet av nya boendelösningar. En ny webbplats stöder detta arbete.Läs mera »
67638_t.jpg

THL:s och FDUV:s rapport: Svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning behöver stödtjänster på sitt modersmål

Stödtjänster på svenska är en förutsättning för barnets rätt till delaktighet.Läs mera »
67493_t.jpg

Lättläst.fi samlar info på lätt svenska

Information som tidigare funnits på Papunets lättlästa sidor hittar du nu i stället på lättläst.fi.Läs mera »
67513_t.jpg

Nytt material för minnesträning

För minnets skull är ett verktyg för minnestärning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Läs mera »
67494_t.jpg

FDUV:s valteser för ett funktionsrätt* Finland – kom med i kampanjen!

Vi vill se ett samhälle som bejakar och beaktar mångfald. Valteserna finns även på lätt svenska.Läs mera »
67455_t.jpg

Blogg: ”Högläsning är roligt och trevligt och avkopplande!”

Högläsning är så mycket annat än bara att någon läser och någon annan lyssnar. Veronica Andersson, ansvarig för läsombudsverksamheten på vårt LL-Center, skriver om högläsningens fröjder och möjligheter. Internationella högläsningsdagen firas i dag den 1 februari.Läs mera »
67336_t.jpg

Blogg: Alla dessa ”specialbarn” och allt hysch-hysch kring dem

Varför tänker vi så lätt att barn med särskilda behov i klassen är bort från de andra eleverna, frågar sig vår informatör Matilda Hemnell. Läs mera »
67189_t.jpg

Blogg: Har utvecklingssamarbete någon relevans?

Många kenyaner med intellektuell funktionsnedsättning lever under verkligt usla förhållanden. Kan vårt blygsamma stöd hjälpa dem? Vår verksamhetsledare Lisbeth Hemgård skriver om sina omtumlande besök till Kenya.Läs mera »