65360.jpg

Ny lag ska stärka rätten till självbestämmande

18.09.2018 kl. 11:51
FDUV har gett sitt utlåtande om förslaget till ny klient- och patientlag. En ny lag om självbestämmande är nödvändig, men förslaget behöver kompletteras.

FDUV har gett sitt utlåtande om regeringens proposition till ny klient- och patientlag. Lagen vars mål är att stärka klienters och patienters självbestämmande är väntad och viktig.

– Det är jättebra att lagen kommer. Den är nödvändig eftersom vår nuvarande lagstiftning är otydlig på de här punkterna, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Men lagförslaget är väldigt omfattande och kräver kompletteringar. Lagen som helhet borde vara tydligare.

– Målet är att stärka självbestämmandet, men förslaget handlar ändå mera om att reglera begränsningsåtgärder, säger Lisbeth Hemgård. 

FDUV anser att fokus borde ligga på uppgörandet av en plan som stöder och tryggar självbestämmande för respektive individ och på förebyggande åtgärder som minskar användningen av begränsningsåtgärder.

Det behöver tydligare komma fram att stöd för beslutsfattande är en service som man har rätt till.

FDUV välkomnar bestämmelserna kring stöd för beslutsfattande.

– Det är bra att man lyft upp detta, men det behöver ännu tydligare komma fram att stöd för beslutsfattande är en service som man har rätt till, säger Lisbeth Hemgård.

Vidare anser FDUV att definitionen av nedsatt förmåga för självbestämmande i lagförslaget är mycket problematisk.  Man kopplar självbestämmande till individens kognitiva förmåga, men förmågan till självbestämmande är alltid en fråga om förhållandet mellan individ och omgivning, till exempel om de metoder för kommunikation och samspel som finns, om utrymmeslösningar och om personalens kunnande. Dessutom varierar förmågan beroende på situation.

Vi säger nej till alla schablonmässiga definitioner på vem som kan bestämma och inte bestämma.

FDUV anser att definitionen av nedsatt förmåga till självbestämmande inte är förenlig med FN:s funktionshinderkonvention.

– Vi säger nej till alla schablonmässiga definitioner på vem som kan eller inte kan bestämma. Förmågan till självbestämmande bör bedömas utgående från individens personliga förmåga att klara av sin vardag, säger Lisbeth Hemgård.

Läs hela vårt utlåtande

FDUV:s alla utlåtanden hittar du här.

 

Matilda Hemnell
65861_t.jpg

En liten gest-insamlingen pågår trots att lanskapsvalet skjutits fram

Insamlingen är till förmån för det inhemska funktionshinder- och hälsoarbetet.Läs mera »
65838_t.jpg

Blogg: Detta är empowerment!

Vår informatör Matilda Hemnell har varit på ett tidningsuppdrag och fått sig en tankeställare. Läs mera »
65764_t.jpg

Bli vår pedagogiska IKT-utvecklare – ansök senast 4.11

Vill du jobba för dem som behöver mer för att få lika mycket?Läs mera »
65221_t.jpg

Möten som ger familjerna kraft

Att få ett barn med funktionsnedsättning anstränger ofta hela familjen och ställer den i en särskild position jämfört med andra familjer. Behovet av stöd är enormt och det behovet vill FDUV möta med projektet Familjen i centrum. Artikeln ingår i GP 3/2018.Läs mera »
65653_t.jpg

LL-Bladet nu med symbolstöd

Nyheter i den lättlästa tidningen presenteras nu också med symboler som stöd.Läs mera »
64724_t.jpg

Blogg: ”Jag vill förstå vad ni alla säger!”

Hur gör man föreläsningar, seminarier och diskussioner tillgängliga för alla? Fredrika Nyqvist, pedagogisk utvecklare på Lärum, besökte Inclusion Internationals världskongress och iakttog bildstödet som producerades i realtid. Läs hennes blogginlägg om detta.Läs mera »
65493_t.jpg

Blogg: Förstår vi varandra?

Veckan för personer med talhandikapp 1–7.10 uppmärksammar de 65 000 finländare som har tal- och kommunikationssvårigheter. Sakkunniga Susanne Tuure reflekterar i vår blogg kring hur vi kan jobba för delaktighet och god kommunikation också med dem som inte kan tala.Läs mera »
65223_t.jpg

Trygga möten på internet

Att kunna röra sig på internet är både viktigt och roligt i dagens samhälle, men innebär också en del risker. Lärums Carina Frondén ger tips på vad det är bra att tänka på om ens barn med intellektuell funktionsnedsättning vill vara på sociala medier. Artikeln ingår i GP 3/2018.Läs mera »
65446_t.jpg

Utredning om specialomsorgsdistriktens framtid lämnar många frågor obesvarade

FDUV har gett sitt utlåtande om rapporten om specialomsorgsdistriktens ställning i vårdreformen. Rapporten har sina styrkor, men många frågor gällande Kårkulla och servicen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning förblir obesvarade.Läs mera »