GP
62400.jpg

Framgångssagan behöver nyanseras

04.03.2018 kl. 16:15
Att det i någon bemärkelse var sämre förr, rättfärdigar inte missförhållanden mot personer med intellektuell funktionsnedsättning i vår samtid. Därför behöver vi kritiskt granska den historia vi berättar om funktionshinderpolitik, och reflektera över vår egen maktutövning, säger forskaren Niklas Altermark.

Historien är inte given, det finns inte bara en sanning utan flera, och genom narrativ organiserar vi detta kaos. Problemet är om berättelsen blir för ensidig. Det menar Niklas Altermark som är forskare vid Lunds Universitet.

Det vanliga är nämligen att vissa grupper osynliggörs i den officiella historieskrivningen, som i regel skrivs ur de priviligierade gruppernas perspektiv.

– I Sverige berättar vi gärna historien om hur vi varit ett demokratiskt land sedan 1921. Men personer med intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt först 1989, exemplifierar Niklas Altermark.

En mörk dåtid och en ljus framtid?

Det finns en standardberättelse om personer med intellektuell funktionsnedsättning och funktionshinderpolitik, menar Niklas Altermark. Den går ungefär så här:

Det var en gång en mörk dåtid där staten förtryckte personer med funktionsnedsättning. De låstes in på institution, deras sexualitet reglerades genom sterilisering, deras liv var på många sätt begränsat och de saknade rättigheter.

Så kom en våg av frigörelse. Genom politisk kamp blir personer med funktionsnedsättning en del av samhället. Institutioner läggs ner och funktionshindrade tilldelas lika och fulla medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Denna historia berättas inte bara med ord. Den visualiseras genom bilder. När vi beskriver dåtiden visar vi bilder över institutioner och vanvård. När nutiden ska beskrivas tar vi fram bilder av glada personer med funktionsnedsättning som gör sådant som ”vanliga” människor gör.

Ingen är alltid glad

– Men inte är personer med intellektuell funktionsnedsättning alltid glada. De har samma känsloregister som alla andra. Visst är det viktigt att visa att en intellektuell funktionsnedsättning inte är en tragedi, men vi måste bredda bilden. Livskvalitet är inte det samma som att vara glad hela tiden, säger Niklas Altermark.

Det är det som är den springande punkten i hans kritik mot standardberättelsen.

Mitt liv blir inte bättre av att det var sämre förr.

– Vad missar vi om vi bara berättar denna historia? Den är sann i någon bemärkelse, men vi ska fråga oss vad som inte får plats i denna framgångssaga. Visst har det blivit mycket bättre, men fortfarande finns många missförhållanden såsom fattigdom, ensamhet och utsatthet.

Eller som en person som han intervjuade för sin forskning konstaterade: ”Mitt liv blir inte bättre av att det var sämre förr.”

Vi måste tala om makt

Niklas Altermark menar att staten inte längre utövar makt på samma sätt som tidigare, men visst finns makten kvar.

– Makt kan se ut på olika sätt och utövas av olika aktörer.

Han betonar vikten av att se också dagens maktutövning för att kunna föra en informerad diskussion.

– Staten förtrycker inte i lika stor utsträckning längre, men vill nog forma goda samhällsmedborgare, och ofta enligt normer som är snävare för denna målgrupp än för normalfungerande.

Han beskriver hur han suttit och lyssnat på personal berätta hur en person med funktionsnedsättning omöjligen kan få dricka mer än några koppar kaffe per dag. Detta samtidigt som personen hällt i sig otaliga koppar kaffe själv.

Man blir lätt blind för sin egen maktposition. Vi borde mycket mera reflektera över vår egen makt.

– Syftet är att få personerna att välja enligt vad som är rätt enligt personalens föreställningar, utan att förbjuda.

Niklas Altermark konstaterar är det kanske inte alltid är dåligt – eventuellt är det rentav skäligt – att uppmuntra till exempelvis ett hälsosamt liv, men att vi lurar oss själva om vi inte ser också detta som makt.
 

På frågan om han tror att personal på boenden identifierar att de har makt är svaret nej.

– I synnerhet inte i Sverige, och även internationell forskning visar att de inte gör det. Makt klassas ofta som något dåligt, och därför blir man blind för sin egen maktposition. Vi borde mycket mera reflektera över vår egen makt.

En längre version av artikeln har ingått i FDUV:s tidning GP 1/2018. Läs gärna också vår verksamhetsledare Lisbeth Hemgårds blogginlägg Obekväma sanningar där hon reflekterat kring Niklas Altermarks forskning.


Foto: DuvTeatern/Tani Simberg

Matilda Hemnell
64354_t.jpg

Blogg: Därför borde FDUV stöda idén om grundinkomst

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är inte bara en grupp som lever under fattigdomsgränsen, de saknar dessutom möjligheter att påverka sina egna inkomster. Frank Lundgren, regional koordinator på Steg för Steg, argumenterar i vår blogg för varför funktionshinderrörelsen borde ta ställning i frågan om grundinkomst. Läs mera »
63728_t.jpg

Personlig assistans ger fritiden ett lyft

I Karleby får personer med intellektuell funktionsnedsättning personlig assistans för fritid, även om de bor på Kårkullas boenden. Inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har man aktivt lyft fram att detta är en laglig rätt personerna har. Det har gett fritidsverksamheten ett lyft, anser personalen på Soldalens serviceenhet. Artikeln ingår i GP 2/2018.Läs mera »
64100_t.jpg

Rätten till svenskspråkig funktionshinderservice bör garanteras i lag

FDUV har granskat utredningen om finlandssvensk funktionshinderservice som gjorts på uppdrag av Kårkulla med anledning av vårdreformen. FDUV anser att landskapen ska ha ansvar också för den svenskspråkiga servicen. Samtidigt bör lagen preciseras så att varje tvåspråkigt landskap ska garantera funktionshinderservice på svenska. Läs mera »
63727_t.jpg

Ett läger är mer än ett läger

FDUV:s läger är ett viktigt avbrott i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Förbundet har startat en medelinsamling får att kunna sänka deltagaravgifterna. Det ska vara möjligt att delta oberoende av socioekonomisk bakgrund. Artikeln ingår i GP 2/2018.Läs mera »
64032_t.jpg

Blogg: Tillgänglighet är nyckeln till delaktighet

Den 19 maj är den internationella tillgänglighetsdagen. Även osynliga hinder kan vara oöverkomliga. Därför måste tillgänglighet ses ut ett brett perspektiv och beaktas i all samhällsplanering, skriver vår sakkunniga i intressepolitiskt arbete Annette Tallberg i vår blogg.Läs mera »
64017_t.jpg

Delaktighetsmodellen främjar dialog på lika villkor

Personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning har rätt till delaktighet, men hur ska den rätten förverkligas i praktiken? Delaktighetsmodellen är ett svar på den frågan. Modellen har fått stor spridning i Sverige och i maj presenterades den för första gången för en finlandssvensk publik.Läs mera »
63980_t.jpg

FDUV stärker sitt stöd till familjerna genom nytt projekt

FDUV har startat ett nytt projekt Familjen i centrum med målet att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.Läs mera »
63726_t.jpg

Stöd är en fråga om tajming

Vad händer när läkaren säger: ”Ditt barn har kanske en utvecklingsstörning”? Hur snabbt kan du ta det till dig och när behöver du stöd? För Minna Almark, vars dotter har Kleefstras syndrom, misslyckades tajmingen av stöd. Artikeln ingår i GP 2/2018.Läs mera »

Pressmeddelande: Seminarium om delaktighet och självbestämmande 8.5 i Åbo

FDUV och Kårkulla samkommun ordnar seminarium om delaktighet och självbestämmande. Journalister inbjuds att delta.Läs mera »