61888.jpg

Bli koordinator för projektet Familjen i centrum – ansök senast 31.1!

12.01.2018 kl. 09:37
Vill du jobba för personer med funktionsnedsättning och deras familjer? Vi anställer två koordinatorer, en till Österbotten och en till södra Finland.

FDUV söker till Helsingfors och Vasa

två projektkoordinatorer för projektet Familjen i centrum


Projektets främsta mål är att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Att få ett barn med särskilda behov anstränger familjen och ställer hela familjen i en särskild position jämfört med andra familjer som inte har barn med funktionsnedsättning.

Särskilt läget med alla struktur- och lagändringar har väckt en oro bland anhöriga och deras behov av information har ökat. Familjerna behöver kamratstöd, information om tjänster och samhälleligt stöd.

Koordinatorernas främsta uppgift är att ordna familjekurser, föreläsningar och träffar samt att vara i kontakt med kommunernas socialarbetare, Kårkulla samkommun och medlemsföreningarna som deltar i det STEA-finansierade projektet.

Projektanställningarna är på tre år med fyra månaders prövotid. Ena koordinatorn jobbar på vårt kontor i Vasa, andra i Helsingfors. Koordinatorn i Helsingfors har även arbetsuppgifter inom vår boendeverksamhet.

FDUV har verksamhet i hela Svenskfinland och samarbetar aktivt med sina tolv medlemsföreningar. I projektet deltar också Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening och föreningen Bamsegruppen.

Vi önskar att du som sökande har:

  • en högskoleexamen inom sociala området
  • intresse för samhällsfrågor och medborgarverksamhet
  • god kännedom om Svenskfinland
  • förmåga att vara flexibel och öppenhet för nya lösningar
  • IT-vana och kunskap om digitala verktyg
  • förmåga att i både skrift och tal uttrycka dig på svenska
  • kunskaper i både finska och engelska

Erfarenhet av socialt arbete med familjer eller annat familjearbete är en merit. Arbetet förutsätter en förmåga att arbeta självständigt men också i team.

Mera information:

Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård svarar på eventuella frågor per telefon den 15 januari 10.00–12.00 eller den 24 januari 10.00–12.00, tfn 040 526 43 69.

Skicka in din ansökan med löneanspråk senast den 31 januari 2018 till lisbeth.hemgard@fduv.fi. Sätt som rubrik projektkoordinator Österbotten respektive södra Finland. Bifoga CV till din ansökan.

Matilda Hemnell
61884_t.jpg

Ansök till FDUV:s sommarläger senast 28.2!

Längtar du redan efter sommaren? Nu kan du ansöka om plats på våra sommarläger.Läs mera »
Matilda Hemnell
61889_t.jpg

Bidra med en liten gest i presidentvalet

Stöd det inhemska funktionshinder- och hälsoarbetet. Donera till en Liten gest-bössinsamlingen på röstningsplatserna i presidentvalet.Läs mera »
Matilda Hemnell
61885_t.jpg

Bli vår medarbetare på LL-Center – ansök senast 31.1!

Vill du jobba för att alla ska ha rätt till läsning? Vi anställer en medarbetare till LL-Center för ett år.Läs mera »
Matilda Hemnell
61881_t.jpg

Blogg: Bråka mindre? Visa tiden bättre!

För dem som har svårt att uppfatta tid finns det många hjälpmedel, skriver Fredrika Nyqvist, pedagogisk utvecklare vid Lärum. Läs mera »
Fredrika Nyqvist
61635_t.jpg

Lagen om valfrihet riskerar försämra servicen

FDUV säger ja till ökad valfrihet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, men befarar att regeringens utkast till lag om valfrihet ökar marginaliseringen och äventyrar de svenska tjänsterna.Läs mera »
Lisbeth Hemgård
61340_t.jpg

Alla har rätt till kärlek och sexualitet

Temat sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning är svårt eftersom det överskrider de gränser vi vanligen satt upp för intimitet och integritet. Det betyder ändå inte att vi ska låta bli att prata om det.Läs mera »
Matilda Hemnell
61284_t.jpg

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning lyfter fram rätten till ett eget hem

– Boendet för oss med utvecklingsstörning ska planeras på samma sätt som alla andras, säger Steg för Stegs ordförande Jonne Tallberg i ett pressmeddelande inför temaveckan.Läs mera »
Matilda Hemnell
61131_t.jpg

Marita Mäenpää går i pension – slår ett slag för kamratstöd

Efter 30 år på förbundet avgår Marita Mäenpää med pension vid årsskiftet.Läs mera »
Matilda Hemnell
61341_t.jpg

FDUV:s Annette Tallberg invald i Handikappforums styrelse

Handikappforum valde ny styrelse och ordförande på sitt höstmöte den 28 november.Läs mera »
Matilda Hemnell