61881.jpg

Blogg: Bråka mindre? Visa tiden bättre!

11.01.2018 kl. 10:25
För dem som har svårt att uppfatta tid finns det många hjälpmedel, skriver Fredrika Nyqvist, pedagogisk utvecklare vid Lärum.

Det blir bråk och stök i alla hem. Och det blir bråk och stök i alla skolor. Hur många av dessa bråk beror på tiden? Det är någon som vill eller inte vill göra något. Inte nu, eller inte sen. Och hur många av dessa bråk kan vi undvika eller hantera bättre genom att använda tidshjälpmedel?  

Allt blir så mycket lättare då de kommer överens med tiden.


För en tid sen talade jag med en mamma om hur hon och hennes son arbetar med tiden. Allt blir så mycket lättare då de kommer överens med den.  

Pojken använder timglas. Ett litet femminuterstimglas som han kan ha med vart som helst, det ryms i fickan. Och ett större tiominuterstimglas som de har där hemma. Med hjälp av dem kan sonen gestalta hur mycket tid det är kvar och det blir färre frågor och mindre tjat. Mamma när? Mamma varför? Mamma inte ännu! 

De har också ett stort veckoschema på väggen. Det rymmer veckans alla händelser. Mamma när ska vi fara och se på hästarna? Där! kan mamman visa och peka på den gula dagen där det finns en bild på en häst. Vi ska alltså sova två gånger före det är dags. Okej. Då kan jag vänta. Jag kan vänta för jag vet ungefär hur lång väntan det är frågan om.  

Greppa tiden 

Det finns en uppsjö av tidshjälpmedel. Timglas, time timers, scheman, kalendrar, appar.  

Som pedagog gillar jag speciellt mycket time timern. Med den skruvar du upp det antal minuter du behöver och tiden visas som ett rött område. Vartefter tiden går blir det röda området mindre.  

Vi kan lära känna tiden i hela kroppen.


Det är min peronliga favorit eftersom människan hjärna de facto är gjord för att se bilder. Vi ska klara av att känna igen de ätbara röda bären och vi ska urskilja ett farligt djur som kommer närmare. Och därför kan vi också lätt uppfatta ett rött område i time timern som blir mindre och mindre då tiden går. Vi kan lära känna tiden i hela kroppen. Så där mycket rött – jag vet hur lång den tiden känns – och det klarar jag av. 

Alla klockslag, tidsbegrepp och siffror är påfund för att underlätta den moderna människans kommunikation. Och det krävs en hel del av oss för att processa den informationen. Du ska vara färdig om tio minuter. Vi åker på fredag. Abstrakta begrepp. Det är något helt annat än att se det röda området. Eller att åka om två färger, på den gula dagen.  

Jag rekommenderar varmt användning av visuella redskap. Förhoppningsvis får det er att bråka lite mindre. 


Skribenten är pedagogisk utvecklare på Lärum, som är en del av FDUV. Lärum erbjuder material och verktyg för specialundervisningen och handleder kring användningen av dem. 

Fredrika Nyqvist
64596_t.jpg

Bli vår administrativa chef – ansök senast 22.7

Vill du leda administrationen på ett förbund i utveckling?Läs mera »
64354_t.jpg

Blogg: Därför borde FDUV stöda idén om grundinkomst

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är inte bara en grupp som lever under fattigdomsgränsen, de saknar dessutom möjligheter att påverka sina egna inkomster. Frank Lundgren, regional koordinator på Steg för Steg, argumenterar i vår blogg för varför funktionshinderrörelsen borde ta ställning i frågan om grundinkomst. Läs mera »
63728_t.jpg

Personlig assistans ger fritiden ett lyft

I Karleby får personer med intellektuell funktionsnedsättning personlig assistans för fritid, även om de bor på Kårkullas boenden. Inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har man aktivt lyft fram att detta är en laglig rätt personerna har. Det har gett fritidsverksamheten ett lyft, anser personalen på Soldalens serviceenhet. Artikeln ingår i GP 2/2018.Läs mera »
64100_t.jpg

Rätten till svenskspråkig funktionshinderservice bör garanteras i lag

FDUV har granskat utredningen om finlandssvensk funktionshinderservice som gjorts på uppdrag av Kårkulla med anledning av vårdreformen. FDUV anser att landskapen ska ha ansvar också för den svenskspråkiga servicen. Samtidigt bör lagen preciseras så att varje tvåspråkigt landskap ska garantera funktionshinderservice på svenska. Läs mera »
63727_t.jpg

Ett läger är mer än ett läger

FDUV:s läger är ett viktigt avbrott i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Förbundet har startat en medelinsamling får att kunna sänka deltagaravgifterna. Det ska vara möjligt att delta oberoende av socioekonomisk bakgrund. Artikeln ingår i GP 2/2018.Läs mera »
64032_t.jpg

Blogg: Tillgänglighet är nyckeln till delaktighet

Den 19 maj är den internationella tillgänglighetsdagen. Även osynliga hinder kan vara oöverkomliga. Därför måste tillgänglighet ses ut ett brett perspektiv och beaktas i all samhällsplanering, skriver vår sakkunniga i intressepolitiskt arbete Annette Tallberg i vår blogg.Läs mera »
64017_t.jpg

Delaktighetsmodellen främjar dialog på lika villkor

Personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning har rätt till delaktighet, men hur ska den rätten förverkligas i praktiken? Delaktighetsmodellen är ett svar på den frågan. Modellen har fått stor spridning i Sverige och i maj presenterades den för första gången för en finlandssvensk publik.Läs mera »
63980_t.jpg

FDUV stärker sitt stöd till familjerna genom nytt projekt

FDUV har startat ett nytt projekt Familjen i centrum med målet att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.Läs mera »