60555.jpg

Medborgarinitiativet Ingen marknadsvara! har samlat över 50 000 namn

11.10.2017 kl. 22:07
Det stora stödet visar att många tycker att situationen med offentlig upphandling av tjänster för personer med funktionsnedsättning är ohållbar.

Pressmeddelande:

Medbogarinitiativet Ingen marknadsvara! som vill trygga mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nått gränsen på 50 000 stödförklaringar. Det betyder att medborgarinitiativet går till behandling i riksdagen.

– Vi är glada över att initiativet fått så stort stöd. Det visar att många tycker att situationen med offentlig upphandling av tjänster för personer med funktionsnedsättning är ohållbar, säger Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning.

Medborgarinitiativet motsätter sig att boende och annat nödvändigt stöd för personer med funktionsnedsättning upphandlas.  Enligt finsk lag och FN:s funktionshinderkonvention ska personer med funktionsnedsättning få vara med och bestämma om service som gäller dem. Denna rätt förverkligas inte idag då de juridiskt sett inte är part i ärendet vid offentlig upphandling.

– På grund av upphandling av till exempel boenden har personer med funktionsnedsättning tvingats flytta eller så har hela personalen bytts ut och rutinerna ändrats, säger Lisbeth Hemgård.

Handikappforum och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning KVANK startade medborgarinitiativet 12.6.2017. Som medlem i dessa har FDUV varit med i kampanjen. Stödförklaringar samlas in till och med 12.12.2017.

Närmare information om medborgarinitiativet:


För mer information:

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare, FDUV
lisbeth.hemgard@fduv.fi, tfn 040 526 43 69

Matilda Hemnell
61884_t.jpg

Ansök till FDUV:s sommarläger senast 28.2!

Längtar du redan efter sommaren? Nu kan du ansöka om plats på våra sommarläger.Läs mera »
Matilda Hemnell
61889_t.jpg

Bidra med en liten gest i presidentvalet

Stöd det inhemska funktionshinder- och hälsoarbetet. Donera till En liten gest-bössinsamlingen på röstningsplatserna i presidentvalet.Läs mera »
Matilda Hemnell
61888_t.jpg

Bli koordinator för projektet Familjen i centrum – ansök senast 31.1!

Vill du jobba för personer med funktionsnedsättning och deras familjer? Vi anställer två koordinatorer, en till Österbotten och en till södra Finland.Läs mera »
Matilda Hemnell
61885_t.jpg

Bli vår medarbetare på LL-Center – ansök senast 31.1!

Vill du jobba för att alla ska ha rätt till läsning? Vi anställer en medarbetare till LL-Center för ett år.Läs mera »
Matilda Hemnell
61881_t.jpg

Blogg: Bråka mindre? Visa tiden bättre!

För dem som har svårt att uppfatta tid finns det många hjälpmedel, skriver Fredrika Nyqvist, pedagogisk utvecklare vid Lärum. Läs mera »
Fredrika Nyqvist
61635_t.jpg

Lagen om valfrihet riskerar försämra servicen

FDUV säger ja till ökad valfrihet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, men befarar att regeringens utkast till lag om valfrihet ökar marginaliseringen och äventyrar de svenska tjänsterna.Läs mera »
Lisbeth Hemgård
61340_t.jpg

Alla har rätt till kärlek och sexualitet

Temat sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning är svårt eftersom det överskrider de gränser vi vanligen satt upp för intimitet och integritet. Det betyder ändå inte att vi ska låta bli att prata om det.Läs mera »
Matilda Hemnell
61284_t.jpg

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning lyfter fram rätten till ett eget hem

– Boendet för oss med utvecklingsstörning ska planeras på samma sätt som alla andras, säger Steg för Stegs ordförande Jonne Tallberg i ett pressmeddelande inför temaveckan.Läs mera »
Matilda Hemnell
61131_t.jpg

Marita Mäenpää går i pension – slår ett slag för kamratstöd

Efter 30 år på förbundet avgår Marita Mäenpää med pension vid årsskiftet.Läs mera »
Matilda Hemnell
61341_t.jpg

FDUV:s Annette Tallberg invald i Handikappforums styrelse

Handikappforum valde ny styrelse och ordförande på sitt höstmöte den 28 november.Läs mera »
Matilda Hemnell