Övriga läger

Utöver sommarlägren ordnar FDUV också bland annat sportlovs- och scoutläger. Nedan hittar du information om dessa läger. Aktuella läger finns i kalendern.

Gå till:


Lär känna militärlivet

Lär känna militärlivsläger arrangeras i Dragsvik, Raseborg med jämna mellanrum. På lägret får deltagarna bekanta sig med beväringarnas vardag och med garnisonens verksamhet. Lägret hålls på Nylands brigad och Syndalens övningsområde. Vi brukar bland annat att bekanta oss med Nylands Brigad i Dragsvik, kvittera ut armékläder, övernatta i armétält i Syndalen, marschera, åka militärtransportfordon både på land och hav samt avsluta med flagghalning. Lägret arrangeras av Försvarsutbildningsföreningen i samarbete med FDUV.

Nästa läger arrangeras 29.6-1.7.2018. Mera info i kalendern.


Sportlovsläger

FDUV arrangerar sportlovsläger för barn med särskilda behov. I södra Finland arrangeras lägret vecka 8 och i Österbotten arrangeras lägret vecka 9. Mera information om lägren finns på kalendern.


Scoutläger

Är du intresserad av naturen och tycker om äventyr? Då är det här ett läger för dig! FDUV arrangerar med jämna mellanrum scoutläger i samarbete med Finlands Svenska Scouter rf. På lägret får du sova i tält, röra dig i naturen, simma, bada bastu. Vi gör allt utomhus, äter, sover och lär oss nya färdigheter.

Nästa läger arrangeras 3-5.8.2018. Mer info i kalendern.


Rekreationsläger / Syskonläger

I samband med rekreationsdagarna som FDUV arrangerar med Folkhälsan för föräldrar till barn med specialbehov arrangeras ett läger för barnen och syskonen.

Nästa läger arrangeras 5-7.10.2018. Mera info i kalendern.