Anvisningar och information

När du har bestämt dig för vilket läger du är intresserad av, fyll i lägeransökningsblanketten och skicka den till FDUV. Vi rekommenderar att du läser följande anvisningarna noga före du fyller i. Vi har ett begränsat antal lägerplatser och gör vårt bästa för att alla ska rymmas med.

För vem är FDUV:s läger? 

FDUV:s läger är för personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med liknande stödbehov. Du behöver inte ha en specifik diagnos för att delta i våra läger. Vi ordnar läger för barn, unga, vuxna och seniorer. 

Hur väljer jag läger?

Välj läger efter dina intressen, din ålder och ditt stödbehov. Du har möjlighet att delta i ett läger, fyll ändå i två alternativ när du ansöker. Vi kan inte garantera att alla får plats på sitt första val eftersom vi har ett begränsat antal lägerplatser. Du kan också delta endast dagtid. Hör i så fall av dig för mera information.

Hur ska jag ansöka till FDUV:s sommarläger?

Fyll i lägeransökningsblanketten före 28.2. Du kan antingen använda pappersblanketten som finns längst bak i denna lägerbroschyr eller den elektroniska blanketten

När får jag besked om lägerplats?

Vi skickar ut besked om vilket läger du fått plats i april tillsammans med ett deltagarhäfte. Inom april ska du bekräfta om du tar emot lägerplatsen genom att fylla i deltagarhäftet noga och returnera det till FDUV. Endast ett returnerat och ifyllt deltagarhäfte garanterar en lägerplats. Mera information om busstidtabell, deltagare och ledare får du ungefär tre veckor före lägret börjar.

Hur kommer jag till lägret? 

FDUV ordnar transport till och från de flesta läger mellan kommunerna i södra Finland, från Borgå i öster till Nagu i Åboland och inom Österbotten, från Karleby i norr till Kristinestad i söder. I bussen finns det ledare som hjälper till under resan. Om du inte reser med lägerbussen är det mycket viktigt att du meddelar FDUV om det i delagarhäftet. 

Kan jag delta i ett läger i en annan del av Finland? 

Det är möjligt att delta i ett läger som är i Österbotten trots att du bor i södra Finland och tvärtom. Vi ersätter och koordinerar inte resorna mellan regionerna.

Vilka hjälpmedel finns på lägergårdarna?

På lägergårdarna finns det inga hjälpmedel utöver tillgängliga toaletter och byggnader. Därför är det viktigt att du har med allt du behöver. Meddela FDUV, för transportens skull, om du har med dig lift, extra rullstol, rollator, wc-stol eller andra hjälpmedel. Märk dessa tydligt före din lägervistelse börjar.

Kan jag ta med en egen assistent?

Om du har en bra och trygg assistent eller stödperson som du gärna vill är din ledare på lägret, be personen i fråga söka jobb hos oss och meddela oss att du önskar att hen blir din ledare. De personliga assistenterna är anställda på samma villkor som resten av lägerledarna. Läs mer under "jobba på läger".

Hur faktureras lägeravgiften? 

Vi skickar en faktura på hela lägeravgiften tillsammans med lägerbrevet ett par veckor innan lägret börjar. Ibland vill kommunen att FDUV fakturerar deltagaren en del av avgiften och kommunen en del.

Är Helsingfors eller Vasa din hemkommun?

Helsingfors och Vasa betalar kommunandelen direkt till FDUV. Om Helsingfors eller Vasa är din hemkommun ska du alltså INTE ansöka om understöd via kommunen, utan bara skicka in lägeransökan till FDUV. Du betalar själv 30-50 procent per dygn för lägret.

Hur ska jag ansöka om understöd av kommunen? 

Ta kontakt med socialarbetare inom din hemkommuns handikappservice. Fråga vilken information kommunen behöver för att ta beslut. Ansökningsblanketten för understöd räcker inte alltid utan de kan behöva mera information. Om vikten av FDUV:s lägerverksamhet nämns i din IP eller serviceplan är det bra att poängtera det. Läs mera om understöd

Hur mycket skall jag ansöka om?

Vi rekommenderar att du ansöker om hela summan av kommunen, dvs. 130 euro per lägerdygn. Vad kommunen kan och är villiga att ersätta varierar.

Kan jag delta i läger om min hemkommun inte godkänner min ansökan?

Du kan delta i FDUV:s sommarläger oavsett om din hemkommun godkänner din ansökan eller inte. Kostnaden är 130 euro per lägerdygn. Om inte din hemkommun godkänner din ansökan kan du söka om ekonomiskt understöd för lägerdeltagande frår FDUV. 

Finns det andra understöd jag kan söka?

FDUV administrerar fyra understödsfonder som du kan söka ekonomiskt understöd från. Understöden finns till för dem som har det allra svårast ekonomiskt och fördelas på våren. Läs mera om andra understöd.

Vem kan jag vända mig till om jag har frågor?

Vi svarar gärna på frågor

  • Läger- och föreningskoordinator Tina Holms i Österbotten 050 302 78 88, tina.holms@fduv.fi
  • Läger- och föreningskoordinator Jenni Bergman i södra Finland 040 865 38 88, jenni.bergman@fduv.fi

 

Understöd

Understöd

Lägeransökan

Lägeransökan

Anvisningar

Frågor och svar