Frågor och svar om lägren

Hur ska jag ansöka till FDUV:s läger?

Fyll i lägeransökningsblanketten (finns under "lägeransökan") och skicka den till FDUV inom utsatt ansökningstid. Ansökan om kommunalt understöd ska du samtidigt skicka direkt till din hemkommun.

Hur ska jag ansöka av kommunen?

Ta kontakt med socialarbetare inom din hemkommuns handikappservice. Fråga vilken information kommunen behöver för att ta beslut. Ansökningsblanketten för understöd räcker inte alltid utan de kan behöva mera information. Om vikten av FDUV:s lägerverksamhet nämns i din IP eller serviceplan är det bra att poängtera det.

Hur mycket skall jag ansöka om?

Vi rekommenderar att du ansöker om hela summan av kommunen, dvs. 130 euro per lägerdygn. Vad kommunen kan och är villiga att ersätta varierar.

Kan jag delta i läger om min hemkommun inte godkänner min ansökan?

Du kan delta i FDUV:s sommarläger oavsett om din hemkommun godkänner din ansökan eller inte. Kostnaden är 130 euro per lägerdygn. Om inte din hemkommun godkänner din ansökan kan du söka om ekonomiskt understöd för lägerdeltagande frår FDUV. Läs mera om andra understöd här.

Hur faktureras lägeravgiften? 

Vi skickar en faktura på hela lägeravgiften tillsammans med lägerbrevet ett par veckor innan lägret börjar. Ibland vill kommunen att FDUV fakturerar deltagaren en del av avgiften och kommunen en del.

Är Helsingfors din hemkommun?

Helsingfors betalar kommunandelen direkt till FDUV. Om Helsingfors är din hemkommun ska du alltså INTE ansöka om understöd via kommunen, utan bara skicka in ansökningsblanketten till FDUV. Du betalar själv 65 euro per dygn för lägret och Helingfors stad resten.

När får jag besked om lägerplats?

Vi skickar ut besked om och vilket läger du fått plats på i början på april. Inom april ska du sedan bekräfta om du tar emot lägerplatsen. Mera information om busstidtabell och deltagare och ledare får du ca 2 veckor före lägret börjar.

För vem är FDUV:s läger? 

FDUV:s läger är för personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med liknande stödbehov. Du behöver inte ha en specifik diagnos för att delta i våra läger.

 

 

Understöd

Understöd

Lägeransökan

Lägeransökan

Frågor och svar

Frågor och svar