Webbsidor

FDUV använder sig av Kulturhusets webbpubliceringsverktyg som heter DigiStoff.

Uppdateringar på befintliga sidor

 • Logga in via fduv.fi/loggain,
 • Sök upp sidan du vill uppdatera,
 • Tryck på ”Ändra”
 • Gör ändringarna och tryck på Spara-knappen.
   

Nya sidor och avancerade uppdateringar

 • Logga in
 • Klicka på fliken Hantera sajt
 • Gör ändringar
   

Kom ihåg att länka rätt

 • till ett dokument (pdf, word, excel): öppnas i nytt fönster väljs via Mål, dokumenten sätts in i olika mappar enligt ämne.
 • till egen sida (på vår egen webbplats) öppnas i samma fönster
 • till ny sida (utanför vår webbplats) öppnas i nytt fönster
   

Bilder ska vara små

 • Bilder på webben ska oftast förminskas innan de laddas upp på en webbplats.
 • Detta kan göras i Paint, Photoshop, Gimp eller annat bildbehandlingsprogram.
 • Bildens resolution ska vara 72 ppi och pixelstorleken passande för det ställe där bilden sätts in (t.ex. 638px x 638px för bildlänkar, 1200px x 628px i kalendern och artiklar och 970px x 320px för bannerns/bilder högst upp på sida).
 • För webben lämpliga filformat är t.ex.: jpg eller png (ger möjlighet till transparens)
   

Filhanteraren (öppnar sig med Bläddra på server) är det ställe dit bilder och worddokument laddas upp.

 • Bilderna och dokumenten ska sättas in i mappar enligt ämne eller webbsida. Alla kursprogram t.ex. sätts i mappen Kurser och gärna ännu i undermappar där.
 • Städa gärna bort gamla dokument.
 • Till Filhanteraren kommer man också genom Hantera sajt > Filhanterare.
   

Manualer


Systemanvisningar

FDUV:s kalendrar

FDUV använder Google Kalender där personalen skriver in sin frånvaro från kansliet. Om du inte befinner dig på kansliet ska orsaken stå i kalendern. Om du glömt att skriva i kalendern ring då Åsa och be henne skriva in.

OBS! Du kan vara automatiskt inloggad på förbundets google-konto. Använd Logga in på ett annat konto om du sköter privata ärenden.

Helsingforskansliets kalender:

 • https://www.calendar.google.com
 • Inloggning: kansli.kalender@gmail.com
 • Lösenord: Fduv1971
   

Vasakansliets kalender:

 

Skype

 • Inloggning: fduv.finland
 • Lösenord: Vega18A

E-post
 

Via e-postprogram: t.ex. Thunderbird 

 • Typ av teknik för server för hämtning av e-post: IMAP
 • Servernamn: webmail.fduv.fi
 • Utgående server SMTP i Helsingfors: mail.suomicom.fi
   

Via webbmail: http://webmail.fduv.fi

 • Användarnamn: e-postadressens förnamn.efternamn - inte @...
 • Lösenord samma som i Thunderbird
   

Autosvar i e-posten

 • Logga in på webbmailen http://webmail.fduv.fi.
 • Välj Settings (Inställningar) på balken uppe till höger. Välj Out of Office i menyn till vänster. Ticka i "I am currently out of office" och skriv in ditt automatiska svar.
   

Underhåll av e-posten i Thunderbird

 • Radera mejl som inte mera behövs. Kom ihåg att tömma papperskorgen (i Thunderbird högerklick på papperkorgen > välj Töm papperskorg)
 • Flytta mejl som ska sparas till Lokala mappar: markera mejlen (inte för många i gången) > välj Meddelande > Flytta till > Lokala mappar > t.ex. Inkorgen
 • Nya mappar under Lokala mappar: högerklick på Lokala mappar, välj Ny mapp och ge ett namn åt mappen t.ex. Inkorgen
   

E-postlistor

 • personal(a)fduv.fi          hela personalen
 • personal-hfors(a)fduv.fi   personalen i Helsingfors
 • personal-vasa(a)fduv.fi   personalen i Vasa

Datastöd
 

Helsingforskansliet

 • Vid akuta it-problem: kontakta genast Kenneth Lundström (NuData), antingen per telefon eller sms 050 379 28 90 eller per mejl kenneth.lundstrom(a)nudata.fi
 • Vid problem som inte är akuta: kontakta Kenneth helst på torsdagar då han finns i Vegahuset, använd telefon eller mejl om du inte får syn på honom.
   

Vasakansliet

 • Vid problem kontakta CreativePC som FDUV har avtal med (2 h service per månad)
   

Fjärrsupport

 • av Kenneth Lundström enligt överenskommelse.
 • Om du ska få fjärrsupport ska Kenneth kontaktas (050 379 28 90) och sedan: gå in på nudata.fi, välj Fjärrsupport > klicka på bilden NuData Fjärrsupport varvid ett program laddas ner på din dator. Kör programmet och ge nummerserien till Kenneth.

Skrivregler

 • Telefonnummer förkortas tfn och skrivs i formen 040 721 49 59
 • Klockslag och datum har tankestreck (längre än bindestreck) utan mellanslag t.ex. 16.00–18.00 (fås t.ex. med alt + 0150)
 • Euro på webbsida skrivs ut (eurotecknet förvrängs ibland i olika webbläsare
 • Vi strävar efter (undvik att sträva alltför mycket, använd försöka, avse, ha som mål, vinnlägga sig om etc.)
 • Vi ordnar kurser, utbildning, informationsmöten (inte skolningstillfällen eller informationstillfällen)
 • Vi utbildar och ordnar utbildning (inte skolar och skolning)