Uppgifter om FDUV

FDUV registrerat 19.5.1972
FDUV grundat den 10 oktober 1971
Registreringsnummer: 109 758
FO-nummer (Y-tunnus): 0234708-3
BIC: HELSFIHH
IBAN: FI2440555452351401
Bankkonto:405554-52351401
FDUV är inte momspliktigt.

E-fakturor

Fakturor angående 2018

Nätfaktura adress/Verkkolaskuosoite  003702347083
Operatör/Operaattori  Liaison Technologies Oy
Förmedlarens kod/Välittäjätunnus 
003708599126

Fakturor angående 2017

Nätfaktura adress/Verkkolaskuosoite  003702347083
Operatör/Operaattori  Apix Messaging Oy
Förmedlarens kod/Välittäjätunnus 
003723327487 eller
00372332748700001

OBS! Om ni använder en bank som förmedlare (dock inte Nordea) ska ni använda:
Nätfakturaadress/Verkkolaskuosoite: 003723327487
Förmedlarens kod/Välittäjätunnus: DABAFIHH

Ladda ned

FDUV:s stadgar 25.4.2013  (pdf 48 kb)
God förvaltningssed (pdf)