Pressmeddelanden och utlåtanden

Du hittar alla våra utlåtanden här.

Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Vem bestämmer i ditt liv?

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället.

Arbetet för att nå målen i medborgarinitiativet Ingen marknadsvara! fortsätter

Funktionshinderorganisationerna anser att stöd och vägledning till kommunerna inte löser problemen vid upphandling av nödvändiga tjänster för personer med funktionsnedsättning. Målet är en lagändring. Grundläggande mänskliga rättigheter bör vara rättesnöret i ordnandet av all funktionshinderservice.

Trollkarlens hatt nu som lättläst

Lärum-förlaget har utkommit med en ny lättläst muminbok.