Lärum-förlaget

Lärum-förlaget

Lärum-förlaget förmedlar och ger ut specialpedagogiska läromedel, facklitteratur kring funktionsnedsättning och lättläst skönlitteratur. Lärumförlaget Ab, vars hemort är Vasa, ägs till 100 procent av FDUV.

Förmedlingen sker genom att förlaget tar in produkter från Sverige och som kan användas i den finlandssvenska skolan. Pedagogiska spel och sinnesstimulerande material finns också i sortimentet.

Lärum-förlaget ger årligen ut en kalender i storlekarna A4 och A3 med färgade veckodagar som motsvarar färgerna inom specialpedagogiken.

Du kan bekanta dig med Lärum-förlagets sortiment i vår webbshop.

Gå till: