GP

Personlig assistans ger fritiden ett lyft

27.05.2018 kl. 15:35
I Karleby får personer med intellektuell funktionsnedsättning personlig assistans för fritid, även om de bor på Kårkullas boenden. Inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har man aktivt lyft fram att detta är en laglig rätt personerna har. Det har gett fritidsverksamheten ett lyft, anser personalen på Soldalens serviceenhet. Artikeln ingår i GP 2/2018.

Lars Åkerblom jobbar på Soldalens dagcenter i Karleby. Han gillar att väva mattor och lägga pussel. Sedan 2011 bor han i egen lägenhet och tisdagar är en speciell dag. Då har han personlig assistans.

– På tisdagar kommer någon från Medipunkt, berättar Lars Åkerblom.

Medipunkt är en av de serviceproducenter som genom servicesedel erbjuder personlig assistans i Karlebytrakten.

Lars Åkerblom tycker att det är viktigt med personlig assistans. På det sättet får han komma ut bland folk, eller göra roliga saker hemma.

– Vi har till exempel lagt pussel tillsammans. Jag har just börjat med ett 500 bitarspussel.

Det är Lars Åkerblom själv som får välja vad han gör med den personliga assistenten.

– Senast var vi ute och äta till Korv-Görans.

Jag vet inte på förhand vem som kommer och det är bra. Då blir det en överraskning!

Lars Åkerblom gillar verkligen att ha personlig assistans, och det verkar inte bekomma honom alls att det inte alltid är samma person som är hans assistent.

– Jag vet inte på förhand vem som kommer och det är bra. Då blir det en överraskning! Jag kommer bra överens med dem alla.

Soite beviljar, klienten väljer

Det är alltså samkommunen Soite som beviljar den personliga assistansen. Lena Aho-Rintamäki fungerar som ledande socialarbetare inom handikapptjänster på Soite. Hon berättar att personer med intellektuell funktionsnedsättning på boenden också har rätt till personlig assistans för fritid, om de uppfyller handikappservicelagens kriterier och om boendet inte kan uppfylla deras behov. 

De kan göra en anhållan om personlig assistans och beskriva till vilken typ av sysslor de önskar stöd och hur många timmar per månad. Maxantal timmar man kan bli beviljad är 30.

Soites klienter kan välja mellan att själva fungera som arbetsgivare eller att få en servicesedel för anskaffning av assistans. De flesta väljer servicesedel. Klienten får sedan en lista över de serviceproducenter som erbjuder assistans, och från den väljer de sin serviceproducent. För de flesta har valet fallit på Medipunkt som kan erbjuda service på svenska.

På Soldalens serviceenhet ser vårdare Nicke Hänninen och enhetschef Carina Forsstörm möjligheten till personlig assistans som ett bra komplement till Kårkullas verksamhet. Foto: Matilda Hemnell
 

Komplement till boendeverksamheten

Carina Forsström, enhetschef för Soldalens serviceenhet, tycker att brukarnas möjlighet att få personlig assistans är ett välkommet komplement till Kårkullas verksamhet. Det har gett brukarna möjlighet till individuella aktiviteter, så att de inte alltid behöver röra sig i samhället tillsammans med hela boendet.

– Här har självbestämmandet kommit till sin rätt. De får själva välja vad de ska göra tillsammans med assistenten, till exempel bowla, simma eller gå på konsert.

De får ett mera innehållsrikt liv tack vare personliga assistansen.

– Om de inte skulle ha personlig assistans skulle de få vänta mycket längre på att få göra något extra. Det är bra att de vet att de åtminstone en gång i veckan kan göra något utöver det vi kan erbjuda. Det är också värdefullt att de ibland har en människa bara för dem själva, säger Nicke Hänninen, vårdare på ett av Soldalens boenden.

Hans kollega Maria Rasmus är inne på samma linje.

– De får ett mera innehållsrikt liv tack vare personliga assistansen.

Hon gläds över brukarnas möjlighet att göra helt nya saker. En brukare har tillsammans med sin assistent köpt en docka och nu ska de sy kläder till den.

– För många är dagen då de har personlig assistent veckans höjdpunkt.

En laglig rätt

Carina Forsström berättar att Karleby stad aktivt lyft fram möjligheten till personlig assistans och påpekat att det är en laglig rätt. Enligt vad FDUV erfar är andra kommuner mer strikta och berättar inte lika aktivt om möjligheten.

– Här har det inte varit svårt att bli beviljad personlig assistans. Alla som bor på Soldalens boenden och som sökt, har blivit beviljade servicen.

Soite har inte heller varit så strikt med att klienterna ska kunna definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den, något som finns skrivet i lagen, men som kan tolkas på olika sätt.

– Också personer som inte har ett verbalt språk har blivit beviljade personlig assistans. De har fått stöd att med olika kommunikationshjälpmedel berätta sin åsikt, säger Carina Forsström.

Maria Svenfelt tycker livet blivit bättre sedan hon fick personlig assistans för fritid.
 

Värt mödan

Maria Svenfelt jobbar liksom Lars Åkerblom på Soldalens arbetscentral. Sedan ungefär ett år tillbaka har hon personlig assistans på torsdagar. Hon tycker att livet blivit bättre i och med det.

Det är bra jag får komma ut lite och behöver inte sitta inne hela tiden.

– Det är bra att jag får komma ut lite och behöver inte sitta inne hela tiden.

För Maria Svenfelt är det viktigt att det alltid är samma person som är hennes assistent och att personen talar svenska.

Det faktum att assistenterna kan byta från gång till gång har fått varierande respons.

– Vissa trivs med variation, andra behöver mer kontinuitet, konstaterar Nicke Hänninen.

För personalen på Soldalen innebär systemet med personlig assistans en hel del jobb. Det ska bokas, ringas, avbokas, ändras och beställas färdtjänst.

– Det är ett pussel, men för boendenas trivsels skull är det värt det, säger vårdaren Elisabet Backström.


Personlig assistans är

  • Nödvändig hjälp av en annan person för att klara av de funktioner som hör till normal livsföring, som personen skulle utföra själv, men som hen på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av
     
  • Hjälp som möjliggör ett självständigt liv för personen med svår funktionsnedsättning
     
  • Service enligt handikappservicelagen, som personen med svår funktionsnedsättning har en subjektiv rätt till, förutsatt att hen uppfyller kriterierna

Källa: Handbok för handikappservice, THL

 


Artikeln ingår i FDUV:s och DUV-föreningarnas tidning Gemenskag & påverkan GP 2/2018.

 

Matilda Hemnell