Specialbibliotek 

FDUV har ett specialbibliotek som är välförsett med facklitteratur, facktidskrifter, videofilmer och informationsmaterial om funktionsnedsättningar, främst från de nordiska länderna. 

I biblioteket finns också ett stort utbud av lättläst skönlitteratur. Biblioteket är en viktig informationskälla för studerande, anhöriga och personal inom branschen.

Var, när och hur kan du låna böcker?

 • Biblioteket finns vid FDUV:s kansli i Helsingfors, Nordenskiöldsgatan 18 A.
 • Det är öppet måndag–fredag kl. 9.00–16.00
 • Det kostar ingenting att låna böcker och annat material
 • Avgift för försvunna böcker och dvd:n 20 €/st
 • Lånetiden för böcker 4 veckor och för kurslitteratur och videoband 2 veckor.
 • Förnyelse av lån kan ske per e-post till mattias.lehtinen@fduv.fi eller per telefon 040 653 92 27.


Huvudrubriker:

 • utvecklingsstörning; barn, ungdomar och vuxna
 • allmänt om funktionshinder
 • handikapp och samhälle (sysselsättning, föräldraskap)
 • omsorg och livskvalitet
 • psykologi
 • pedagogik
 • autism/asperger
 • DAMP/ADHD
 • skönlitteratur
 • lättlästa böcker
 • videofilmer
   

Ta kontakt:

Mattias Lehtinen
040 653 92 27
mattias.lehtinen@fduv.fi