Information & material

Här har vi samlat information om intellektuell funktionsnedsättning, service och stöd, boende, arbete med mera. Under service och stöd hittar du bland annat Socialskyddsguiden och andra handböcker.