Material för familjer

Pussel för ett gott liv 

Pussel för ett gott liv är en arbetsbok som stöder familjens serviceplanering

Med hjälp av pusslet kan du och din familj bättre definiera vilken service ni behöver. Pusslet kan användas innan ni gör upp serviceplanen tillsammans med kommunen. Att vara välförberedd är viktigt för att ni ska kunna fråga efter och påverka vilken service ni får. 

I pusslet samlar ni tillsammans tankar om ert liv, er vardag och era behov av stöd och service. Materialet stöder er familj i att fundera kring hurdant livet är nu och en hurdan framtid ni hoppas på. I pusslet samlar ni allt som är väsentligt med tanke på det stöd och den service som ni behöver och som det är bra att diskutera med serviceplaneraren eller med socialarbetaren i er egen kommun.

Ladda ner Pussel för ett gott liv

Socialskyddsguiden

Du kan läsa guiden på webben sidan eller ladda ner den som en pdf-fil till din egen dator. Du kan läsa guiden på webben på sidan:Service och stöd


 

 

Familjestöd

Föräldranätverk

Familjekurser

 

 

Projektet mer än ord

Info och material

Bli medlem