Underteckna medborgarinitiativet Ingen marknadsvara!

26.06.2017 kl. 12:14
Upphandlingen av nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Skriv under initiativet för att trygga mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning!

Handikappforum rf och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK) har startat ett medborgarinitativ för att avsluta offentlig upphandling av nödvändiga tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Också FDUV deltar i kampanjen – läs mera här!

Annette Tallberg