FDUV är en nationell intresseorganisation för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi arbetar också för dem som har andra svårigheter med inlärning och kommunikation.

Till FDUV hör även

 

När social- och hälsovården stöps om är det många som oroar sig för hur det ska gå med service på svenska. För personer med utvecklingsstörning är den centrala frågan hur det går med Kårkulla samkommun och den svenskspråkiga service som samkommunen i dag erbjuder.
FDUV och Aspa inleder ett samarbete som möjliggör en svensk utbildning för blivande boendeutvärderare. Utbildningen ordnas i oktober.
Att känna stress, ångest och hamna i utmattningsdepressioner är vanligt idag. Men hur vanligt är det hos personer med utvecklingsstörning? En utbildningsdag ordnas i Helsingfors tisdagen den 27.9.
Sommaren är kort och vi regnar bort, sjunger deltagarna på årets idrottsdagar i Nykarleby. Stämningen är på topp trots regnet, det är verkligen roligt att få idrotta tillsammans och att få träffas.
Kom med och ta ställning för att personer med funktionsnedsättning ska få bestämma själv var och med vem de bor. Ingen marknadsvara!-jippot arrangeras i Helsingfors torsdag 8.9.

Enkäten har stängts. Tack till alla er som svarat!


Snabblänkar


På Facebook


På Twitter

FDUV, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl