FDUV är en nationell intresseorganisation för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi arbetar också för dem som har andra svårigheter med inlärning och kommunikation.

Till FDUV hör även

 

I juni trädde en förnyad lag om specialomsorger om utvecklingsstörda i kraft i Finland. Den är en tillfällig lösning, men samtidigt en bit på vägen mot stärkt självbestämmande.
Nya kvalitetsrekommendationer kan vara ett verktyg för serviceproducenter att utveckla sin dag- och arbetsverksamhet i enlighet med FN-konventionen. Rekommendationerna har utarbetats av Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK).
Nu startar FDUV:s projekt Mer än ord – besked om funktionsnedsättning. 
Den internationella FASD-dagen ordnas årligen den 9 september för att påminna om vilka följder alkoholbruk under graviditeten kan ha.
För en dryg vecka sedan presenterade Social- och hälsovårdministeriet ett 800-sidigt förslag på hur social- och hälsovården i framtiden ska organiseras. Hur ska det gå för de svenska tjänsterna?

Snabblänkar


På Facebook


På Twitter

FDUV, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl