FDUV är en nationell intresseorganisation för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi arbetar också för dem som har andra svårigheter med inlärning och kommunikation.

Till FDUV hör även

 

I somras gav Social- och hälsovårdsministeriet Kalle Könkkölä uppdraget att utreda alternativa sparåtgärder inom funktionshinderservicen. Könkköläs rapport har publicerats i dag.
Onsdagen den 26 oktober, klockan 16–17.30 ordnar projektet Skräddarsydd boendeservice ett studiebesök till Petas i Grankulla. Här bor personer självständigt i lägenheter och får ett skräddarsytt stöd.
Om man har ett barn med funktionsnedsättning är det oerhört värdefullt med kamratstöd och att få prata av sig med någon som vet hur det är. I höst inleder 20 nya familjestödjare sina uppdrag runtom i Svenskfinland. 
I november och december ordnar vi diskussionsträffar om självbestämmande för personer med utvecklingsstörning.
Nu startar FDUV:s projekt Mer än ord – besked om funktionsnedsättning. 

Snabblänkar


På Facebook


På Twitter

FDUV, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl