Påverkan för en bättre framtid

FDUV arbetar för mänskliga rättigheter, för att skapa en bättre framtid för personer med utvecklingsstöring och för att öka delaktigheten i samhället. Vi vill tillsammans med andra funktionshinderorganisationer verka för ett samhälle för alla.

Just nu jobbar vi mycket med boendefrågor eftersom vi anser, i enlighet med FN-konventionen och lagstiftning, att alla individer ska ha rätt att välja var och med vem man vill bo. Vi anser också att alla individer skall ges möjlighet att välja mellan olika stöd- och serviceformer. Vi vill utveckla de individuella tjänsterna i närsamhället så att personerna kan välja det stöd som passar dem bäst, oberoende om det är stöd i närsamhället eller specialiserat stöd längre bort från hemmet.

En del av påverkansarbetet sker via projekt. Via dem lyfter vi fram information, modeller och nya metoder. Vårt nyaste projekt, Mer än ord, handlar om det första beskedet om funktionsnedsättning.

Påverkansarbetet består av aktiva kontakter till samhället såsom kommunala och nationella beslutsfattare, media och allmänheten samt lobbande i olika samarbetsgrupper. 

Arbetet utgår från alla människors lika värde. En av de viktigaste byggstenarna är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som godkändes i Finland i juni 2016.

Ta kontakt

Annette Tallberg
040 674 72 47
fornamn.efternamn@fduv.fi

Mera information

 

FN-konventionen

FN-konventionen

Utlåtanden

Utlåtanden

Medborgarinitiativet

 

Mål 24 - med eller utanför?

Kommunalval 2017

Temaveckan

Temaveckan

Serviceenkät

Service-enkät

 

Familjestöd

Familjestöd

Mer än ord

Projektet Mer än ord

Boendeservice

Skräddarsydd boendeservice