Läger för personer med funktionsnedsättning

FDUV:s sommarverksamhet omfattar årligen ca 30 lägerperioder i form av barn-, ungdoms-, vuxenläger, temaläger, semesterveckor och avlastningsläger. Lägren ordnas som veckoläger huvudsakligen under juli månad på olika orter i Nyland, Åboland och Österbotten. Sommarverksamheten samlar varje sommar cirka 400 deltagare.

Därutöver ordnar både FDUV och de lokala DUV-föreningarna smågruppsresor, veckoslutsläger, utfärder m.m. under sommaren och vintern.

Titta på film

Här kan du titta på filmer från FDUV:s sommarläger 2012. Det var toppen då, vilket det alltid brukar vara!

Södra Finland

Läger i södra Finland

Österbotten

Läger i Österbotten

Övriga läger

Övriga läger

 

Understöd

Understöd

Lägeransökan

Lägeransökan

Frågor och svar

Frågor och svar