Kontaktuppgifter

Kansliet i Helsingfors 
Vegahuset
Nordenskiöldsgatan 18 A
FI-00250 Helsingfors
+358 (0)9 43 42 36 0 
fduv@fduv.fi

Kansliet i Vasa
Storalånggatan 60
FI-65100 Vasa
tfn +358 (0)6 319 56 52
fduv.vasa@fduv.fi

Faktureringsuppgifter

 


Personal

E-postadresser (om inte annat nämns): fornamn.efternamn@fduv.fi

Helsingfors

Administration, information och förvaltning

Lisbeth Hemgård
verksamhetsledare, teamledare
040 526 43 69
 

Martin Bengtström
ekonomichef
041 545 65 43

Anne Wetterhoff
administrativ planerare
040 163 40 94

Matilda Hemnell
informatör
040 503 72 30

Hanna Sipiläinen
administrativ assistent
040 162 72 02

Mattias Lehtinen
kanslist, sköter om utlåning från Specialbibliotektet
040 653 92 27
 

Isa Moisio
kontorsbiträde, torsdag-fredag
040 163 40 84

 

 


 

Familj och påverkan

Annette Tallberg
sakkunnig intressepolitiskt
arbete, teamledare
040 674 72 47

Elina Sagne-Ollikainen
sakkunnig inom boendefrågor och utvecklingssamarbete
040 508 51 10
 

Marita Mäenpää
projektkoordinator, familjestöd
040 523 18 46
 

Jon Jakobsson
fritids- och föreningskoordinator
040 865 3888

Henrika Mercadante
projektkoordinator, Mer än ord – besked om funktionsnedsättning
040 127 17 12

Jenni Bergman
projektkoordinator, Mer än ord – besked om funktionsnedsättning
040 621 30 06

 

Steg för Steg

E-post adresser: fornamn.efternamn@stegforsteg.fi

Sofia Jernström
verksamhetskoordinator, Steg för Steg
040 504 37 55

Frank Lundgren
regional koordinator, Steg för Steg
040 845 33 68

 
 

LL-Center

E-post adresser: fornamn.efternamn@ll-center.fi

Johanna Rutenberg
läsombudsverksamhet,
teamledare
0400 716 078

Maria Österlund
redaktör, LL-Bladet
040 163 39 49

Solveig Arle
redaktör, LL-Center
0400 981 868
Studieledig 1.9.2017– 31.5.2018

 

Österbotten och Lärum

E-post adresser: fornamn.efternamn@fduv.fi

Inger Tallgård
regionchef, vd för Lärum-förlaget, teamledare
050 557 27 67

Annika Martin
läger- och kurskoordinator, Österbotten
050 302 78 88

Tina Holms
koordinator för DUV-föreningar, Österbotten
och Steg för Steg
040 567 92 57

Susanne Tuure
Sakkunnig inom boendefrågor och påverkansarbete i Österbotten
0400 600 676

   

 

Lärum i Vasa

E-post adresser: fornamn.efternamn@larum.fi

Fredrika Nyqvist
pedagogisk utvecklare och handledare, Lärum Österbotten
050 360 21 68

Ann-Christin Hagstrand
försäljning och distribution, Lärum
040 653 97 76

 


Lärum i Helsingfors

E-post adresser: fornamn.efternamn@larum.fi

Johanna Pipping-Arrakoski
pedagogisk utvecklare, Lärum Helsingfors
040 631 59 79

Carina Frondén
pedagogisk utvecklare, Lärum
redaktör, LL-Center
Helsingfors
040 751 46 94