Nyttiga länkar

Funktionshinderorganisationer
Service och boende
Information om sällsynta diagnoser
Lättläst och specialpedagogiskt
Övriga
Nordiska organisationer
Internationella organisationer
DUV-föreningar


Funktionshinderorganisationer och stödgrupper

På svenska

På finska

Service och boende


Information om sällsynta diagnoser

Lättläst och specialpedagogiskt

  • Lärum
  • LL-Center
  • Valteri Skilla (Valteri center för lärande och kompetens, Skilla)

    synnedsättning,hörselnedsättning,språkliga svårigheter,neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,utvecklingsstörning

  • Papunet
     

Övriga 

Organisationer i Norden

Internationellt