Lika möjligheter för alla

FDUV är en nationell intresseorganisation som arbetar för att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga skall få en jämlik ställning i samhället och service och stöd på sitt eget modersmål. Vi arbetar också för personer med andra inlärnings- och kommunikationssvårigheter. FDUV står för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl.

DUV-föreningar och Steg för Steg
FDUV representerar elva regionala DUV-föreningar och riksföreningen för personer med utvecklingsstörning Steg för Steg. De regionala DUV-föreningarna är verksamma i hela Svenskfinland och har tillsammans cirka 2 700 medlemmar. FDUV har kansli i Helsingfors och Vasa.

Påverkan, tjänster, projekt och utveckling
Vi sprider information om och påverkar attityder i samhället för att förbättra livssituationen för personer med utvecklingsstörning. Vi ordnar läger och kurser, temadagar och föreläsningar och erbjuder stöd, råd och gemenskap. Via olika projekt sprider vi information och utvecklar modeller och material som gagnar våra medlemmar och intressenter.

Lärum, LL-Center och specialbibliotek
Till FDUV hör även Lärum, LL-Center och ett specialbibliotek. Lärum arbetar med pedagogisk utveckling, stimulerande inlärning och kommunikation för personer med särskilda behov. Lärum-förlaget säljer och förmedlar specialläromedel, facklitteratur och lättlästa böcker. LL-Center ger ut den lättlästa tidningen LL-Bladet, lättlästa broschyrer och annat lättläst material. LL-Center har även projektverksamhet såsom Läsombudsprojektet. I vårt specialbibliotek kan du låna facklitteratur och lättläst skönlitteratur.

Donera

Du kan understöda vår verksamhet med en donation. Läs mera här.


Ladda ner


 

Familjestöd

Familjestöd

mer än ord

Projektet Mer än ord

Skräddarsydd boendeservice

Skräddarsydd boendeservice

 

Lärum

Lärum

LL-Center

LL-Center

Specialbiblioteket

Specialbiblioteket